Elektrické mandolíny

Elektrické mandolíny, někdy označované jako tzv. „mandocastery“ se začaly vyrábět po vzoru elektrických kytar už někdy v 60. letech 20. století v USA. Jako první je začaly vyrábět firmy Gibson a Fender. Nástroje...

Ozvučení akustických nástrojů

K sepsání následujících řádků mě přiměly časté dotazy, objevující se na BGCZ a vzhledem k tomu, že posledních dvanáct let mého života je profesionální audiotechnika nejen mým koníčkem, ale i živobytím a vím, že mezi lidmi z oboru, ať už...

Snímání mandolín

V tomto článku bychom vám rádi, alespoň rámcově, nastínili problematiku snímání mandolín. Jedná se opravdu o velice široký problém, a proto není v našich silách zde tento problém podrobně rozebrat. Proto zde budou zmíněna pouze základní fakta, která by...

Techniky rychlé hry

Každý hráč (nejen na mandolínu), který se vymanil ze slaboduchého vybrnkávání akordů, někdy zatoužil po tom hrát rychle. Ovšem není to jen tak, existuje mnoho technik rychlé hry, ale celkově vzato se nedoporučují hráčům, kteří doposud nezvládli pomalou hru...