Evropský Bluegrassový Summit

Zde uvádím zprávu o Evropském Bluegrassovém Summitu, který se nedávno konal v Německu (7. – 8. února 2009), která byla zveřejněna na Evropském bluegrassovém blogu a je příspěvkem Richarda Hawkinse, předsedy mezinárodní komise IBMA...

Propagační materiály bgcz.net

Dalšího vylepšení se dočkala sekce Propagace bgcz.net. Kromě toho, že konečně máme 2 plachty – bannery s logem bgcz.net, došlo i na rozšíření o další reklamní prvky. Banner s logem bgcz.net bude mít svou premiéru na třech vystoupeních Allana...

Testovací verze kalendáře akcí

Jak jistě všichni sami vidíte, současný systém publikování informací o akcích formou pozvánek a kalendáře Folktime, není právě ideální. Každý organizátor posílá pozvánky různě dlouho před akcí a ty jsou pak promíchané a nemají logický sled. Zrovna...

Čistky v odkazech na kapely

Sekce Stránky kapel si už delší dobu žádala údržbu a tak na ni dnes došlo. Níže jsou uvedeny všechny odkazy – mrtvé duše, které jsem z této sekce odstranil. Stalo se tak (pokud není uvedeno jinak) z důvodu nedostupnosti stránek na dané adrese....

Haló, tady Praha…

Přátelé, první česká průzkumná laboratoř zabývající se průzkumem modelové struktury bluegrassového jamu včera dosáhla pozoruhodných výsledků a podává ještě zatepla hlášení: Tak za prvé, onen tzv. „Pomalý Jam“ (dále jen PJ) od sedmi do osmi večer, který jsem...

Potřebujeme centrální jamy?

Chtěl bych se podělit o mou vizi struktury jamů v ČR. Podle mne by bylo ideální, kdyby v každém větším městě existoval jeden takový spolehlivý „centrální“ a otevřený jam, na který by mohli chodit čas od času všichni, i ti, kdo si dělají své...

Muzikantský Camp už počtvrté

Čtvrtý Muzikantský Camp se konal 16. – 18. ledna 2009 na chatě Kosodrevina v Nízkých Tatrách, na jižním svahu Chopoku v nadmořské výšce 1500 m.n.m. Nejen toto neobvyklé prostředí, ale i myšlenka, s jakou byl MC založený, ho zařadilo...