(z latinského respektive francouzského „ago = jednat“). Zastupitelství, jednatelství, tisková kancelář. V oblasti hudby je agentura institucí, která řídí a organizuje koncertní a jinou hudební činnost v rámci své působnosti, dále nabízí, smluvně zajišťuje a obstarává vystoupení výkonných umělců a souborů jiným agenturám a dalším pořadatelům v tuzemsku, popřípadě nabízí, zprostředkovává a zabezpečuje vysílání umělců a souborů do zahraničí k veřejnému vystupování na honorářovém základě, stejně tak i vystupování zahraničních umělců a souborů v tuzemsku.