„Systém písmen nebo číslic, sloužících k označení daného hudebního souzvuku. Nejstarším druhem akordových značek, rozšířeným už v druhé polovině 16. století, je takzvaný „“číslovaný bas““ (z italského „“basso numerato““), který kombinoval notové písmo s číselnou symbolikou, určující intervalové vzdálenosti vyšších hlasů od basové noty. Takto zjednodušený part sloužil jako orientační schéma pro improvizovaný harmonický doprovod u hráčů na nástroje schopné vícehlasé hry (varhany, cemballo, loutna) a stal se běžnou reprodukční praxí v artificiální (tedy „vážné“) hudbě 17. a 18. století. Později z tohoto očíslování vzniklo akordové názvosloví. Použití písmen pro označení akordu se objevilo poprvé až v 19. století.

Praktická potřeba jednotného a přehledného označování akordů v oblasti nonartificiální hudby (tedy „“moderní populární hudby““), motivovaná zpočátku například neznalostí notového písma u některých hudebníků, ale především nutností vyjádřit přehledný rámec harmonického schématu pro improvizaci, si vynutila vznik svébytného systému akordových značek.“