V angličtině a anglické hudební terminologii jde o označení pro jakoukoliv LP desku (dnes pro jakýkoli jiný typ zvukového média, tedy MC, CD, DVD atp., obsahující více skladeb). V některých zemích (například v bývalé Jugoslávii) se tímto termínem označovala výhradně LP deska s dvojitým (rozvíracím) ilustrovaným obalem. V terminologii, kterou používáme v souvislosti s bluegrassem a příbuznou hudbou, se však přidržujeme prvnímu významu, vycházejícímu z praxe v anglicky mluvících zemích.