Anglicky doslova „všechny hvězdy“. Označení pro speciální ansámbl složený z významných hudebníků zpravidla pro jednorázové účely (festivalová vystoupení, nahrávací sezení). Podkladem pro sestavení formací tohoto typu bývají někdy výsledky hlasovacích anket čtenářů, případně kritiků, pořádaných odbornými časopisy apod.