V angličtině „pozadí“. V širším smyslu je to označení pro instrumentální doprovod sólového projevu, jehož kvality jsou často odvislé právě od úrovně tohoto „pozadí“. Co se týče označení „background vocal“, to už si teď jistě dokážete odvodit sami. Ano, je to „doprovodný zpěv“.