Anglický výraz pro skupinu, která doprovází “cizího” sólistu (na rozdíl od ansámblů, v nichž je sólista vlastně exponovanějším členem dané skupiny). Tak například Beatles ve svých začátcích vystupovali v Hamburku jako “backing group” anglického populárního zpěváka T. Sheridana.