Anglické slovo pro návrat umělce k veřejné činnosti, k vystupování, k proslulosti po pauze způsobené například nemocí, ztrátou zájmu publika nebo úmyslnou izolací od veřejnosti. Někteří umělci se na delší dobu stahovali úmyslně do ústraní (jde o tzv. „wood shedding“), aby zdokonalili svou techniku, proměnili svůj způsob hry, pracovali na své osobnosti, atd.