Anglické označení pro autorské právo. V tiskovinách nebo na hudebních nosičích obvykle symbol © s udáním subjektu tohoto práva podle mezinárodních smluv. © ukazuje, kdo dává svolení k překladu, rozmnožování a jinému komerčnímu využití díla. Za tímto označením bývá uváděn také často rok, ve kterém copyright vzniknul. Na mnoha deskách je to současně jediný časový údaj o tom, kdy nahrávka vznikla.