Anglický výraz pro obal gramofonové desky. Správněji pro přední stranu obalu gramofonové desky (a přeneseně i pro přední stranu bookletu u CD). „Cover“ je hlavním optickým podnětem ke koupi desky a upoutává na ni pozornost fotografiemi umělců, barevnou nápadností, bohatým vybavením nebo originální výtvarnou stylizací.