Tento termín vznikl v 70. letech 20. století a znamená „kříženec“ . Vyjadřuje vcelku známý fakt, že v populární hudbě může píseň, nahrávka nebo i celý repertoár určitého interpreta dosáhnout mimořádně širokého ohlasu tehdy, když se obrátí k několika posluchačským okruhům současně. Typickými příklady „kříženců“ jsou tedy například hudební styly „jazzrock“, „folkrock“, „jazzgrass“ atd. Pokud je tedy uvedeno v souvislosti s některou deskou, že se jedná o „crossover“, potom tato deska obsahuje hudbu, která nese současně typické znaky několika stylů.