Tento termín vznikl v 70. letech 20. století a znamená “kříženec” . Vyjadřuje vcelku známý fakt, že v populární hudbě může píseň, nahrávka nebo i celý repertoár určitého interpreta dosáhnout mimořádně širokého ohlasu tehdy, když se obrátí k několika posluchačským okruhům současně. Typickými příklady “kříženců” jsou tedy například hudební styly “jazzrock”, “folkrock”, “jazzgrass” atd. Pokud je tedy uvedeno v souvislosti s některou deskou, že se jedná o “crossover”, potom tato deska obsahuje hudbu, která nese současně typické znaky několika stylů.