Přátelé, kamarádi ! Konec roku se nezadržitelně blíží.

A s koncem roku se pilně chystají všelijaké silvestrovské radovánky, párty všeho druhu a především si lidé navzájem přejí všechno možné a nemožné do budoucích let.

Server bgcz.net nezůstává pozadu a také Vám všem přeje vše nej, nej, nej do nového roku (a let následujících), hodně štěstí, zdraví a moře úspěchů ve všem, co děláte.

Blíže neurčená partička lidí 🙂 přeje serveru bgcz.net, aby se mu v příštím roce dařilo plnit svá předsevzetí, aby se k němu přidalo mnoho fajn spolupracovníků, a aby se podařilo ze serveru bgcz.net vytvořit pohodové místo pro všechny bluegrassačky a bluegrassáky.

Nechť jsou vaše ruce přesné, struny dobře kmitají a nástoje vyluzují správný tón. Šťastný nový rok!

Váš bgcz.net