Trošku podrobněji o tom, co vás i nás čeká a nemine…

Jak už ve svém článku předznamenala RoseeAnn, 27. května 2017 se v Pardubicích sešla naše redakce, abychom projednali co a jak dál s tímto portálem. A nebylo toho málo…

Jeden čas, nedlouho před konáním schůzky, jsme v mailové korespondenci (RaCeK a já) uvažovali, že BGCZ.net nějakým způsobem ukončíme. Z tohoto plánu ale nakonec sešlo, nicméně z pokračování vyplynuly nezbytné změny, které se dotknou každého ze čtenářů i každého z naší redakce. Chci zdůraznit, že tato proměna je opravdu nevyhnutelná, protože současný redakční systém je zastaralý, několik roků se už nevyvíjí, nemá podporu a z tohoto důvodu je zranitelný a navíc hrozí, že portál vybudovaný na této platformě bude vyloučen ze současného hostování.

Především je tedy nutné, aby celý portál přešel na jinou redakční platformu, což je akce, která nebude ani jednoduchá, ani rychlá – vzhledem k poměrně rozsáhlému obsahu. Za necelých 13 roků existence je vám, včetně archivu, k dnešnímu dni k dispozici 2667 článků, z toho 929 v hlavní nabídce. Přenášet všechny do nové podoby webu nebudeme, zatím jsme rozhodnuti zcela odstranit archiv, který vesměs obsahuje pouze pozvánky na již proběhlé akce. Pokud jste na opakující se akce používali staré pozvánky jako vzor, doporučuji vám, abyste si sami našli své akce a do budoucna si vytvořili jejich zálohu u sebe. Usnadní vám to tvorbu pozvánek budoucích.

Stejně jako archiv nebude v nové podobě portálu k dispozici rubrika „Fotogalerie“, a to bez náhrady. Fotky z fotogalerie, pokud se vám o ně jedná, si stáhněte, neboť po změně budou definitivně smazány.

Řadu současných rubrik sloučíme a zjednodušíme tak pro vás architekturu webu a lepší orientaci. Tak například vznikne společná rubrika „české a slovenské kapely“ (dosud byly slovenské kapely uváděny jako zahraniční), stejně tak dojde u recenzí ke zrušení podrubrik „České desky“ a „Zahraniční desky“, veškeré recenze, bez ohledu na původ, budou v jedné rubrice s názvem „Recenze“. Zmizí rovněž všechny podrubriky pro hudební nástroje, což tedy znamená, že všechny články o nástrojích budou sloučeny do jedné rubriky (nadále označené jako „Nástroje“) a odlišeny toliko ikonami (dobro, banjo, mandolína, atd.). Také u článků o kapelách dojde k drobné změně, ale protože Radek Valenta (webmaster) testuje nové možnosti celkové podoby portálu v podstatě za pochodu, nejsme ještě na definitivní podobě ujednoceni.

K jedné z největších změn dojde u pozvánek na akce. Konečnou podobu této rubriky a praxi zveřejňování pozvánek momentálně stále řešíme, nabízí se více variant a ještě nevíme, která se nám osvědčí jako nejlepší. Archivovat ale již proběhlé akce každopádně nebudeme.

Některé ze stávajících rubrik zůstanou zachovány téměř beze změny (např. sdílený kalendář akcí, inzerce, poradna), ale slovo „téměř“ berte tak, jaký je jeho význam. Přístup k zachovaným částem webu bude ale s největší pravděpodobností jiný (odvislý od nového vzhledu a uspořádání).

Velká změna, řekl bych že změna zcela zásadní, kterou navíc uvidíte hned, jak na nový portál přijdete, bude v celkovém vzhledu. K tomuto kroku, který jsme dlouho odkládali, nás vedou jednak současné trendy, jednak možnosti nového redakčního systému. V tomto směru redakce oslovila s nabídkou spolupráce i aktivní externisty (např. Dušana Gemerského, který je v této problematice dostatečně fundovaný, aby společně s Radkem Valentou mohli dát hlavy dohromady a dílo uskutečnit). Protože konečná podoba v této oblasti zdaleka není hotová a v dohledné době (do spuštění nové verze) hotová nebude, informuji vás o ní pouze v obecné rovině.

Na novém webu přibude (alespoň doufáme) placené reklamy. Kontakt na inzerenty pomocí reklamy bude mít na starosti RoseeAnn (především domlouvání ceny, umístění reklamy a inkasování plateb za ní). Chceme primárně nabízet reklamu firmám majícím vztah k hudbě (bez ohledu na žánry), sekundárně pak těm, kteří, byť nejsou firmami s artiklem pro hudebníky, mohou je přesto kladně oslovit. Pak je zde velká skupina potenciálních reklamních inzerentů, z našeho pohledu sféra terciální, která bude mít na našich stránkách reklamu zapovězenou, například jakákoli politická strana nebo sdružení a další. Uvědomujeme si, že reklamní prvky na webu mohou působit rušivě, ale nemáme jinou možnost. Redakce nemá finanční prostředky nezbytné k fungování portálu (např. placený hosting atd.) nebo redakční práci (výpočetní technika apod.). Za celou dobu existence webu jsme tyto náklady platili ze svého a nebyly to částky malé. Tohle končí. Naše filantropie ve vztahu k bluegrassové veřejnosti už překročila meze. Na druhou stranu návštěvnost webu má setrvalý stav s cca 2000 až 2500 unikátních denních přístupů, což není málo. Takže pro zájemce o reklamu může být náš prostor zajímavý.

Přemýšleli jsme na schůzce také o tom, že bychom navázali užší a oboustranně výhodnou spolupráci s akceschopnými weby zabývajícími se žánrově stejnou nebo hodně příbuznou hudbou, bohužel, o žádném takovém nevíme. Pokud máte v tomto směru nějaký návrh, který by nám mohl být užitečný, sdělte nám ho do redakce mailem, zvážíme ho. Týká se to jak webů z české, tak ze slovenské provenience. Dopředu musím napsat, že z nabídky vypadla možnost spolupráce s webem BAČR. O té neuvažujeme (pokud si kladete otázku proč, přečtěte si znovu slovo „akceschopnými“, tím však nechceme vyvolat nějaké negativní reakce, prostě to berte jako fakt a co se týče zveřejňování čehokoli, co asociace bude chtít zveřejnit u nás, dveře jsou vždycky otevřené, zveřejníme to rádi). Na druhou stranu osobně oslovíme v Česku i na Slovensku ty z vás, o kterých jsme přesvědčeni, že by svou aktivitou, erudicemi a obecným přehledem v hudebních vodách mohli být pro web přínosem a naopak náš web by mohl být prospěšný jim. Pokud sami cítíte, že byste mohli přiložit ruku k dílu, neváhejte nám o sobě dát vědět. Budeme rádi.

Uvažujeme o tom, zatím jen v teoretické rovině, že bychom nový web postavili alespoň částečně dvojjazyčný (tohle není zatím na pořadu dne a v žebříčku prací, které bude nutné s přechodem na nové stránky udělat, to je tak asi na posledním místě). Prakticky to znamená, že vybrané nadčasové články bychom nechali přeložit do angličtiny (je ale nezbytný bezchybný a exaktní překlad) a na webu by tak byla i jejich verze v AJ. Sami si na to netroufáme, a proto je to zatím jen úvaha. Podobně jsme uvažovali i o tom, že u dalších článků, jejichž kategorii budeme později specifikovat, umožníme alespoň překlad pomocí překladače (např. od Googlu), jakkoli víme, že je značně nedokonalý. Ale i tohle zatím neřešíme, nemá to prioritu. Nicméně pokud bychom tento krok uskutečnili a byli s ním spokojeni, pak se budeme s portálem snažit prezentovat v celoevropském, respektive světovém měřítku.

Část aktivit webu, zejména komunikaci mezi vámi a redakcí a další věci hodláme přesunout na sociální síť, konkrétně na FB. Aktivity zde budou doménou především RoseeAnn, která se k této činnosti sama ochotně nabídla. Na druhou stranu se mnou se v této oblasti nikdy nesetkáte, je za ty roky asi dostatečně známá moje nechuť k Facebooku a tu nehodlám jako asociál měnit.

Zatím nevíme, zda budete moci vkládat do redakčního systému sami články, tak jako tomu bylo dosud, ale dělali jste to tak sporadicky, že nepůjde-li to, bude lepší, abyste svoje příspěvky posílali mailem přímo na adresu někoho z redakce (tohle fungovalo i v minulosti a vložením článku do systému stejně nic neurychlíte, vždy ho musí upravit někdo z redakce, než povolí jeho zveřejnění). Protože za obsah článků na webu, jejich jazykovou a typografickou úpravu odpovídám především já, nejrychlejší způsob zveřejnění pro vás i do budoucna bude, pošlete-li mail s příspěvkem přímo mně. Budu-li v té chvíli na netu, připravím ho (tak jako v minulosti) k vydání bezodkladně.

Mám pocit, že jsem zdaleka v tomto článku nezmínil vše, o čem jsme na závěr května jednali, a tak praxe ukáže, s čím vás budeme muset ještě postupně seznámit. Zatím to zásadní teď víte. A pokud najdete potřebu k tomu cokoli přidat ze svých hlav, prostor v komentářích pod článkem je pro vás otevřený.

Milan J. Kalinics v Brně 5. června 2017