Vážení muzikanti, fanoušci bluegrassu a hudby bluegrassu blízké, diskutéři a čtenáři stránek hudebního portálu BGCZ.net, už delší dobu jsme se chystali k následujícímu článku, nakonec jsme jej odložili až na dobu, kdy si budeme jisti, že tento portál je životaschopný a snad i prospěšný a přínosný bluegrassové komunitě. Existuje už déle než čtyři roky, počet přístupů přesáhnul již více než 600 000, na stránkách najdete v současné době téměř 750 článků, recenzí a pozvánek na akce. Není to málo a jsme potěšeni, že je to především vaše zásluha. Vy nám většinu příspěvků posíláte, vy přicházíte na tyto stránky za poučením, poznáním nebo se podílet na diskusích v poradnách nebo v komentářích pod články. Je to váš web… a členové redakce uvidí rádi každého z vás na těchto stránkách i v roce 2009…

Chceme využít příležitosti a v tomto článku vás informovat o vzniku občanského sdružení BGCZ.net, poodhalit vám, jak tyto stránky fungují, kdo se kromě vás podílí na jejich přípravě a jakým způsobem se může kdokoliv připojit k práci na jejich větší pestrosti, na bohatějším obsahu, na lepším fungování i rozsáhlejší informační hodnotě.

Jak bylo naznačeno už v předchozím odstavci, redakce BGCZ.net se stala koncem února 2008 občanským sdružením s cílem více napomáhat rozvoji bluegrassové hudby v České republice (ale i jinde). Možná si někteří z vás řeknou, že to jsme dělali již dříve a nebylo nutné kvůli tomu zakládat oficiální organizaci. Ve skutečnosti je ale vznik občanského sdružení jednou z mála cest, která může našemu úsilí napomoci, už jen tím, že nám, jak doufáme, umožní časem získat alespoň minimální finanční prostředky, nezbytné k dalšímu fungování portálu a rozšiřování jeho možností.

Pro Ty, kteří nemají zkušenosti s publikováním na netu, určitá část finančních prostředků je každoročně potřebná na placený hosting. Ale má-li se kvalitativně tento hudební portál také zlepšovat, mají-li se kromě webových stránek časem realizovat i hudební akce, například řetěz menších festivalů nebo někdy v příštích letech i festival větší, jde-li také o výraznější podporu mladých skupin a muzikantů a realizaci jiných iniciativ spojených s bluegrassovou muzikou, je třeba získat další prostředky nutné k této práci, ať již formou sponzorských darů nebo placené reklamy umístěné na našich stránkách. Reklamy, která, jak věříme, bude mít přínos i pro vás, neboť se chceme zaměřit především na zveřejňování takových produktů, které budou mít blízko k hudbě, k muzikantům i k hudebním fanouškům (což ale nevylučuje ani jinou propagaci, jejíž zveřejnění na těchto stránkách však bude redakce vždy pečlivě zvažovat). V této souvislosti jde především o to najít takovou formu reklamy, která by co nejméně zasahovala do přehlednosti a funkčnosti stránek.

Zatím veškerou tíži finančních prostředků spojenou s fungováním webu nesla na svých bedrech redakce jako taková. I když nejsme profesionální novináři, chceme vám zprostředkovávat také informace a reportáže z některých hudebních akcí, a tak, až na výjimky (kterých si velmi vážíme), se zúčastňujeme rovněž významných koncertů a festivalů na vlastní náklady jako standardní diváci nebo často i jako účinkující. V této souvislosti chceme poděkovat všem, kteří v minulosti poskytli členům redakce novinářské akreditace případně volné vstupenky na vybrané akce.

V souvislosti s informací o založení občanského sdružení chceme v tomto článku jednoznačně předejít jakýmkoli spekulacím a neplodné diskusi na téma „konkurence BGCZ.net Bluegrassové asociaci ČR“. Nechceme nikomu konkurovat, rozhodně ne v tom nesprávném slova smyslu. Domníváme se, že zdravá konkurence nevylučuje spolupráci, tím spíše, že nám všem jde o společnou věc, o podporu bluegrassu a úzce příbuzné hudby z bluegrassu vycházející. Nejde nám v žádném případě o to, abychom suplovali jeden z hlavních úkolů BAČR, kterým je zastupovat naše bluegrassové muzikanty vně České republiky. Nejde nám ani o to, aby zde, v malé zemi, byť bluegrassové velmoci, proti sobě stály dva subjekty přetahující si příznivce nebo navzájem na sebe řevnící (což ovšem nevylučuje konstruktivní kritiku, pokud by k ní byl důvod). Chceme jako dosud i nadále plnit především úlohu informačního média, e-zinu, rozcestníku. Chceme hudebníkům, výrobcům nástrojů, čtenářům a fanouškům tohoto hudebního stylu vytvářet dostatečně obsáhlý informační servis a současně platformu pro všechny, kteří chtějí a mohou napomoci bluegrassové hudbě, k plodné diskusi, k výměně zkušeností a spolupráci bez ohledu na příslušnost k jakékoli organizaci nebo kapele. Chceme nadále zůstat nestrannými s cílem muzikanty sdružovat a nikoli rozeštvávat. Věříme, že jsme vás o tomto záměru za více než čtyři roky existence portálu přesvědčili.

Ne všechno z toho, co se objevuje v komentářích pod články nebo v diskusích a poradnách, považujeme za nejzdařilejší. Víte patrně všichni, že se občas rozproudí zcela zbytečná výměna názorů, často ani s původním dotazem nebo obsahem článku nesouvisející, zbytečná hádka, ze které je mnohdy zřejmé vyřizování osobních sporů, kompenzace někdy v minulosti způsobených křivd nebo neporozumění. Ve většině případů se autoři těchto příspěvků schovávají za nic neříkající nicky, používají nevybíravý slovník a často veřejně ventilují názory, které by se z očí do očí asi tak snadno neříkaly. S mnohými takovými příspěvky redakce tohoto webu nesouhlasí a pokud obsahově některý z nich porušuje obecné principy slušnosti, je námi odstraněn. Stejně tak upozorňujeme, že budeme odstraňovat i příspěvky off-topic (tedy nesouvisející s tématem).

Řada z vás, čtenářů, nás prostřednictvím e-mailů žádá, abychom některou konkrétní diskusi zcela zablokovali. Probírali jsme v redakci mnohokrát toto téma, ale naše stanovisko je i nadále takové, že by to nebyl správný krok (ačkoli někdy jsme i my na pochybách). Je potřeba mít prostor pro výměnu názorů a navíc naštěstí řada komentářů nebo odpovědí na dotazy v poradně nepostrádá racionální obsah. Zablokování diskuse nic neřeší, i když máte občas pocit (a my s vámi), že nejste na seriózním hudebním webu, ale na stránkách bulvárního plátku té nejnižší úrovně. Ale stoprocentní cenzura nebo řízená diskuse není správná cesta.

Přestože odmítáme globální cenzuru, chceme apelovat na každého, kdo se už setkal s tím, že jeho komentář nebo příspěvek do poradny byl odstraněn, aby se zamyslel, proč tomu tak bylo. Účel poradny na hudebním webu je skutečně poradna zkušenějších muzikantů těm, kteří se na zkušenosti ptají. Není to ani seznamka, ani prostor pro kompenzaci osobních komplexů některých labilnějších jedinců a není to venkoncem ani prostor k osobním vzkazům nahrazujícím chat nebo jiný instant messaging. Děkujeme předem za pochopení a věříme, že občasné pročištění off-topic příspěvků bude pro ty čtenáře, kteří v diskusích hledají radu nebo poučení, přínosem. Nikdy ale nedosáhneme ideálního stavu. Bluegrassoví muzikanti a fanoušci jsou lidé jako každý jiný, bez ohledu na to, že muzikantská komunita je patrioty vnímána jako něco víc… Nejsme ničím jiní, ale můžeme se jinými stát…

Hudební portál BGCZ.net funguje vcelku jednoduchým způsobem. Redakce, jak je ostatně uvedeno v levém sloupku stránek, je v současné době čtyřčlenná. Stránky vznikly v září 2004 díky Pajasovi, RaCKovi a RoseeAnn, v červnu 2005 se k týmu přidal Milan J. Kalinics. Za dobu fungování portálu se asi většině z vás naši anonymitu podařilo poodhalit, takže už víte, že Pajas je ve skutečnosti Pavel Suldovský z Orlických hor, RaCeK je Radek Valenta ze Slaného, RoseeAnn Jiřina Langová z Jizerských hor a naopak, Milan Kalinics z Brna používá pseudonym Grass. Ale jména jsou jen jména, která většině z vás nic jiného neříkají. Pokud se potkáváme na hudebních akcích i v běžném životě, pravděpodobně se s většinou z vás míjíme bez povšimnutí, a tak asi i nadále bude komunikace mezi vámi a námi probíhat především virtuálním způsobem, pomocí elektronické pošty. Máme pocit, že tento způsob je dostatečně spolehlivý a bude fungovat stejně dobře jako dosud. Časem pravděpodobně pouvažujeme o nějakém způsobu (například o tričcích s logem pro členy redakce), který by naši příslušnost k tomuto portálu naznačoval (ale to je zatím jenom teorie a není k tomu v podstatě důvod).

Většina z článků, které čtete na skle, připlouvá prostřednictvím e-mailů po neviditelné síti netu do našich redakčních schránek nebo přímo do redakčního systému phpRS, kam máme jako členové redakce, webmaster (RaCeK) a administrátoři (ostatní) přístup. Je to zákulisí webu, ve kterém se nám zobrazují statistiky, kde se články formátují do jazyka HTML, kde se dají dodatečně opravovat různé chybky a překlepy, pokud je přehlédneme před zveřejněním nebo pokud se jich dopustí přispěvatel, který je vkládá sám. Zde se nám také zobrazují IP adresy každého přispěvatele, ale také diskutujících v komentářích pod články nebo v poradně. V redakci neexistuje žádná hierarchie. Nikdo není nadřazený druhému, nikdo není podřízený jiným. Každý z nás zasahuje do fungování portálu podle svých časových možností. V případě nutnosti rychlého zveřejnění nějakého příspěvku nebo při nutnosti cenzorského zásahu spolu komunikujeme několika cestami – mobilem, prostřednictvím ICQ nebo e-maily. Sporné nebo složitější věci řešíme pomocí konferencí na ICQ nebo individuálně.

Chceme každého z vás, kteří nám již posíláte poštou příspěvky a pozvánky na akce, požádat, abyste nám naši práci poněkud ulehčili. Je jednoduché poslat nám například plakát Vaší akce mailem a požádat o zveřejnění. Uvědomte si ale, že váš plakát je potřeba přepsat, dát mu formu pozvánky na akci, zkontrolovat všechny údaje a potom je zveřejnit. A není takových pozvánek na našem webu zrovna málo. Je to činnost, kterou vítáme a děláme ji rádi, na druhou stranu nás brzdí od složitějších úprav a rozšiřování portálu o významnější novinky. Proto bychom uvítali (samozřejmě u těch z vás, kteří si na to troufají), kdybyste pokud možno sami formátovali krátké články o akcích a nových nahrávkách do podoby, jak jsou zveřejňovány. Ušetřilo by nám to hodně času pro ostatní práci na portálu. Tím ale nechceme nikoho z vás odradit a zaručujeme, že i nadále sami upravíme a zveřejníme neúplné informace, které budeme od vás dostávat, protože chápeme, že ne každý si troufne sám článek naformátovat.

A ještě něco. Pokud chcete zveřejnit jakékoliv obsažnější články s bluegrassovou tématikou, není potřeba být za každou cenu Čapkem, Werichem, Styronem, Clavellem nebo Hemingwayem. O tom to není. Pište za sebe, ne za nikoho jiného, sdělujte fakta a případně svoje pocity, ne román. Nepište, jako byste měli dostat Pulicerovu cenu (ta se za články o bluegrassu nedává), pište tak, aby to bylo k užitku všem, kteří to budou číst. Nemějte obavy z případných nedostatků. Nikdo učený z nebe nikdy nespadl a nikdy nespadne. Případné chyby (například pravopisné) vám v redakčním systému opravíme hned, jak si jich všimneme nebo jak na ně budeme upozorněni…

Články nebo pozvánky, které vkládáte do redakčního systému, se nikdy automaticky nezveřejní bez toho, aby někdo z redakce nezkontroloval formátování, jazykovou a typografickou úpravu, v případě pozvánky na akci také termín konání akce (a na něj navazující vhodný termín ke zveřejnění). Teprve po této kontrole (a někdy i doplnění informací, které musíme dodatečně zjišťovat, například přesné místo konání akce) jej takzvaně „pouštíme na sklo“. Uvádíme tyto podrobnosti především proto, že můžete mít pocit, že někdy se vámi napsaná pozvánka dostane na stránky portálu třeba do hodiny, jindy to trvá déle (i několik dnů). Je to z výše uvedených důvodů.

Článek, který je vložený do systému a zkontrolovaný některým z členů redakce, až na velmi řídké výjimky vždy vyjde. Přesto jsme nevydali v minulosti i několik velmi dobrých článků, protože to byly buď reportáže z akce, které by byly na BGCZ.net dublované, v jednom případě to byla pozvánka na akci vložená do systému bez ohledu na to, že totožnou pozvánku už 14 dní předtím vložil jiný z pořadatelů (na tohle si, prosíme, dávejte pozor) a v několika případech jsme autory dodatečně požádali o přepracování článku s dobrým námětem do jiné formy (na některá takováto přepracování, předběžně přislíbená, bohužel, po výzvě čekáme dodnes). Rovněž neradi zveřejňujeme články, které by byly doslovně převzaté z jiných českých webů. Chceme být pokud možno originální, chceme, abyste na BGCZ.net četli to, co nemáte možnost si ve stejném znění přečíst jinde. Nežádejte nás o zveřejňování takových příspěvků, až na velmi, velmi řídké výjimky bychom vám nemohli vyhovět.

Na druhou stranu, ne vždy dokážeme včas vydat úplně vše, co nám posíláte do redakční pošty nebo do schránek jednotlivých členů redakce. Jedná se především o články a reportáže velkého rozsahu. Některé z takových článků vyžadují značné jazykové úpravy nebo je nutné článek přeložit a v těchto případech je to otázka času, kterého nikdo z redakce nemá na rozdávání. Také na některých obsáhlých článcích nebo seriálech, které publikujeme sami, pracujeme často i řadu týdnů nebo měsíců. Proto i některé dopředu avizované články, obsáhlejší biografie, rozhovory s významnými muzikanty nebo seriály čekají na své dokončení podle časových možností jejich autorů. Ale věříme, že časový odklad v tomto případě chápete a vítáte, že nechceme vydávat polotovary.

Pokud nám posíláte články v cizích jazycích, jsme schopni relativně snadno překládat z angličtiny, němčiny, španělštiny, řečtiny, pomocí translatoru bychom si pravděpodobně poradili i s dalšími jazyky (alespoň na pochopení obsahu), ale uvítáme, pošlete-li nám ke zveřejnění s původní cizojazyčnou verzí článek už dopředu alespoň nahrubo přeložený do českého jazyka. Ušetří nám to čas. Tohle neplatí pro příspěvky zasílané nám ze Slovenska. Víme, že BGCZ.net má v současné době své příznivce a čtenáře i na Slovensku a jsme tomu rádi. Víme také, že článek ve slovenštině by bez problémů přečetli i čeští čtenáři. Přesto všechny slovenské příspěvky sami překládáme do češtiny, a to především z následujícího důvodu – nikdo z členů redakce neumí dokonale slovensky a nedokázali bychom zajistit stoprocentní správnost slovenské mluvnice a pravopisu. Je proto lepší přeložit článek do češtiny a věříme, že tento postup, který se osvědčil, slovenští čtenáři chápou. A protože nepřekládáme příspěvky přebírané ze Slovenska doslovně, příspěvek tak kromě toho získává novou tvář.

Tento článek zveřejňujeme za účelem zlepšení komunikace a spolupráce mezi vámi a námi. Rádi bychom se v komentářích pod ním dozvěděli, co vám na tomto webu chybí. Chceme se poučit z vašich názorů, zkusit zrealizovat některé vaše podnětné nebo dobré nápady, abychom zkvalitnili tento portál k obrazu vašemu. A protože s vámi chceme komunikovat na úrovni, komentáře, které se nebudou týkat výše uvedeného, odstraníme. Z různých stran a různými cestami se k nám již teď dostávají informace o tom, co návštěvníkům BGCZ.net chybí a jaký typ článků v hojnější míře by zde přivítali. Kromě jiného voláte zejména po referencích o tom, jak se která akce, koncert nebo festival povedl či nepovedl, co zajímavého nebo kdo zajímavý z hudební oblasti byl tam či jinde ke slyšení… Tohle je portál muzikantů pro muzikanty, fanoušků pro fanoušky, lidí pro lidi. Jistě, že hlavním obsahem byl, je a bude bluegrass ve všech podobách, ale také hudba, která z bluegrassu vychází, hudba, která je mu blízká, ze které čerpá nebo kterou obohacuje či kterou je obohacován. Obohacujme se všichni navzájem o informace, zkušenosti, zážitky, podělme se s ostatními o euforii z výjimečných a nezapomenutelných akcí či o roztrpčení z něčeho, co subjektivně někdo z nás mohl v dané chvíli považovat za nepovedené. Bez emocí, bez uražené ješitnosti, bez přehánění, bez vulgarit, tak, jak to každý cítí, subjektivně i s co největší snahou o objektivitu. Udělejme jeden pro druhého něco nad rámec přihlížení. Budeme to dělat v konečném důsledku nakonec především pro muziku, kterou máme rádi…

Do roku 2009 přejeme každému z vás to nejlepší. Vaše redakce hudebního portálu BlueGrass CZ.