Redakce BGCZ.net žádá pořadatele červnových festivalů plánovaných v oblastech zasažených letošními záplavami, aby v případě, že rozmary přírody znemožní konání akce v rozsahu, který je uveden v pozvánkách, informovali naše čtenáře o všech změnách, a to co nejdříve…

… mailem na adresu redakce@bgcz.net nebo v komentáři zde pod článkem (informace zapracujeme přímo do pozvánek na tu kterou akci).

Děkujeme, redakce BGCZ.net