Záměrem redakce tohoto webu je vytvoření obsažného a pestrého informačního servisu pro všechny zájemce o bluegrass, o hudbu bluegrassu blízkou a o věci s touto hudbou související. Tento záměr nelze uskutečnit překotně, a tak jste se s některými novinkami již setkali (viz například nedávno spuštěná aplikace Slovník), ale s dalšími změnami se budete setkávat postupně, tak jak se nápady a plány bude dařit uvádět do života.

Na každý hudební server patří logicky také údaje o nahrávkách a specializovaných publikacích, se kterými se začnete setkávat v nově otevřené rubrice Recenze , v jejímž obsahu nebudete nacházet pouze upoutávky na žhavé novinky na tuzemském i zahraničním gramofonovém trhu, ale především širší a podrobnější články o zajímavých projektech z celého období historie této hudby, od prvopočátku až po současnost.

Dobrá deska (chápejte toto označení jako obecné, ať už se jedná o jakýkoli dnes známý typ záznamového média) totiž nepřestává být dobrou deskou tím, že od jejího nahrání nebo prvního uvedení uplynul rok, dva, deset nebo ještě delší doba. Protože recenze na každou desku tak jak tak postupně zestárne, aniž by se ovšem měnil obsah popisovaného projektu.

Nová rubrika má poněkud jiný cíl, než nahrazovat reklamní kampaně vydavatelů a distributorů (i když i tento účel bude u některých titulů pravděpodobně naplněn). Jde především o to, abyste zde nacházeli přehled o muzice z jakékoli etapy vývoje bluegrassu a hudby související, ale abyste i vy sami měli možnost podělit se s ostatními o své pocity a zkušenosti tím, že přispějete podrobnějším popisem takových nahrávek, které sami rádi posloucháte, které se vám líbí a které byste doporučili svým hudebním přátelům nebo spoluhráčům. A nebo naopak nedoporučili, a to z jakéhokoli důvodu (který bude vhodné uvést, a to ať již půjde o názor objektivní či subjektivní).

Může se stát (a je pravděpodobné, že se tak skutečně stane), že na některou z uvedených nahrávek budete mít názor odlišný od názoru autora. Je to přirozené, protože každému se zpravidla v hudbě líbí něco trošku jiného. Ale řešte to bez emocí a silných slov. Své poznámky a svůj pohled na zmiňovanou desku můžete vyjádřit stejným způsobem, jak je na tomto webu běžné, tedy v následném komentáři.

Buďte také shovívaví, pokud mezi recenzemi najdete album, které už dávno znáte, protože web je určený pro všechny čtenáře. Pro někoho jiného tak může být recenze vám ortodoxně známého alba naopak velkým přínosem nebo informací zcela novou. Budeme rádi, když se balík informací bude postupně rozšiřovat i s vaší pomocí, a to platí obecně, pro všechny rubriky a aplikace, které zde jsou a nebo budou…

Tak tedy opět drobné připomenutí: Máte li album nebo publikaci, resp. máte li cokoli, co souvisí s BG a o čem si myslíte, že by měli ostatní vědět, napište to a pošlete.