Vážení návštěvníci a uživatelé stránek tohoto hudebního portálu, většina z vás patrně už zaregistrovala spuštění testovací verze nového kalendáře akcí BGCZ.net. Z vašich ohlasů a z našich zkušeností si v redakci myslíme, že RaCeK zvolil elegantní, jednoduché a přehledné řešení. Co se týče minimanuálu (rozsah námi požadovaných informací k zařazení akce do kalendáře), případně dalších technických údajů, obojí je uvedeno přímo pod otevřenou aplikací. Já se vracím ke kalendáři s poznámkami obecného charakteru.

Jak bylo řečeno už při spuštění aplikace, po nezbytně nutnou dobu budeme zveřejňovat informace paralelně, tedy jak v kalendáři, tak přímo na ploše. Jako optimální se nám jeví doba tohoto souběhu maximálně do poloviny března 2009. Nadále pak budou pozvánky na běžné akce zveřejňovány už jen v kalendáři (výjimky zmínil RaCeK v článku při spuštění).

Co se týče zadávání pozvánek na jednotlivé koncerty vašich skupin, určitě není výhodné oznamovat tato vystoupení s příliš velkým předstihem. Za nejlepší považujeme zveřejnění v maximálně dvouměsíčním horizontu, lépe však tak měsíc předem. Nemá smysl zadávat do kalendáře například již v únoru pozvánku na vystoupení, které jste si naplánovali na prosinec. Za tak dlouhou dobu se může leccos změnit a přepisování pozvánek přidá práci vám i nám (nehledě na komplikace pro návštěvníky v případě, že nám změnu zapomenete ohlásit).

Naopak u festivalů, workshopů, dílen a větších akcí je žádoucí co nejčasnější zveřejnění, tedy pokud možno hned poté, co jsou termín i místo konání jisté. Nemáte-li v té době ještě hotovou dramaturgii, není problém programovou skladbu festivalu doplnit později do podrobností. Samozřejmě, že i festival může z jakýchkoli důvodů odpadnout nebo pořadatelé změní na poslední chvíli místo nebo termín konání, ale ta pravděpodobnost je na rozdíl od koncertu jedné skupiny minimální. Včasné podání informací o velkých akcích, významných koncertech a festivalech je důležité jak pro potenciální návštěvníky, tak pro pořadatele.

V souvislosti s tím chci za všechny uživatele těchto stránek požádat pořadatele, aby nám oznamovali nejen konání akce (se všemi náležitostmi), ale pochopitelně i veškeré změny, které se do termínu uskutečnění mohou přihodit (především případné zrušení akce). Máte-li vlastní webové stránky, připište jejich korektní adresu k posílaným pozvánkám, aby čtenáři mohli sledovat případné změny a podrobnější informace také přímo u vás.

Uvádějte pokud možno nejen plánovaný začátek, ale i předpokládaný konec akce. Většinou jej v redakci pouze odhadujeme. Návštěvníky akcí však upozorňuji, že se každopádně jedná pouze o údaj orientační (utilita je ale tak vystavěná a údaj nelze vyblokovat).

Nakonec chci zdůraznit, že pokud má mít kalendář opravdu smysl a přínos pro fanoušky, je potřeba, aby se zde centrálně uváděl co možná největší počet akcí. Rádi budeme zveřejňovat také informace o koncertech a festivalech na Slovensku. Kalendář tak může být ještě užitečnější a jenom tak splní nová vývěska a prostor na pozvánky svůj účel, tedy to, o co jste si psali v komentářích pod článkem „Národ sobě“. Postupem času patrně zaznamenáte v kalendáři drobné návazné změny, RaCeK na novinkách stále pracuje, uvádí je do života a uživatelsky je dolaďujeme za pochodu, ale v zásadě se domníváme, že oproti dřívějšku došlo v oblasti pozvánek k výraznému zlepšení.

Jakékoli další podnětné návrhy nebo připomínky směřujte na redakční adresu bgcz.net…