Dvorana slávy (Hall Of Fame)… Kolik jich jen je? Svoje Dvorany slávy mají hudebníci všech možných hudebních stylů, písničkáři, ale také sportovci, vědci, astronauti… Prostě kde kdo. A s příchodem roku 2006 se také nabídka našeho bluegrassového webového portálu rozšiřuje o rubriku s tímto názvem, přestože netrpíme pocitem, že by nekonečný počet podobných Dvoran rozesetých po celém světě (a někdy tak trochu zprofanovaných), byl neexistencí té naší nějakým způsobem ochuzen.

Účelem tohoto rozšíření je, aby ty největší a nejvýznamnější osobnosti Country & Western Music měly na tomto webu své čestné místo a aby byly vytvořeny podmínky pro soustředění poměrně obsáhlých biografií v jedné společné rubrice. Jde ale také o projev naší úcty a obdivu k těm, kdo se nejvíc zasloužili o rozvoj hudebního stylu, který je patrně návštěvníkům tohoto webu nejbližší.

Každá hudba, každý hudební styl, má své kořeny a do jisté míry i hranice, za které zpravidla přesahuje jen výjimečně. Kořeny bluegrassu, a tím také všech jeho dnes existujících derivátů, jsou poměrně přesně známé a ohraničené, a to jak z etnického, tak z regionálního i časového hlediska. Přesto se domníváme, že ve Dvoraně slávy na bluegrassovém webu mají mít své přirozené místo rovněž informace o osobnostech a skupinách, které vývoj bluegrassu přímo neovlivnily ani nepodnítily, ale například tak výrazně zpopularizovaly americkou lidovou hudbu, že tím nepřímo umožnily širší uplatnění bluegrassu na hudební scéně po jeho vzniku. Tedy například i někteří velikáni z oblasti tradiční nebo moderní country hudby.

Do naší Dvorany slávy nebudou osobnosti přibývat nijak překotně, přestože už v této chvíli známe minimálně třicet jednotlivců a skupin, jejichž význam si zasluhuje zpracování obsáhlých článků, postupně zde zveřejňovaných. Nebudou zde logicky chybět životopisy Billa Monroea, Lestera Flatta, Earla Scruggse, Ralpha Stanleyho a velké řady dalších, historie skupin Country Gentlemen, Country Cooking nebo třeba New Grass Revival, všech těch, kteří neustále se rozvíjející bluegrass v jeho vývoji výrazným způsobem obohacovaly a obohacují… Nemohou tady však ani chybět osobnosti z historie Country & Western Music (jejíž součástí je i bluegrass), jako byli Jimmie Rodgers, Carter Family nebo Hank Williams… Ostatně, mnozí z vás, aktivních muzikantů, dodnes čerpáte z jejich repertoárů…

Budeme se snažit u všech ortodoxně známých hudebníků i skupin přinášet informace doplněné o nové poznatky a jejich životopisy v maximální možné míře oprostit o neověřené údaje. Stejně tak u některých zmíníme i stinné stránky jejich života, aniž bychom tím chtěli na jedné straně cokoli odsuzovat nebo naopak propagovat…

Nová a patrně nikoli poslední rubrika na tomto webu je tady pro vás, vážení návštěvníci. Nejen pro vás čtenáře, ale také pro vás autory. Pro všechny z vás, kteří se zabýváte historií této hudby natolik do hloubky, abyste mohli prostřednictvím našich stránek předat své zkušenosti a poznatky ostatním. To platí nejen pro Dvoranu slávy, ale pochopitelně pro jakoukoli další existující nebo připravovanou rubriku tohoto portálu…