No fakt, důkazem je toho známá ruská kapela Kukuruza hrající na nástroje firmy Gibson, které dostali sponzorským darem.

KukuruzaJejich první zkušenost s bluegrassem byla při příjezdu tehdy prý bluegrassové kapely Zelenáči a od těch dob si to v Rusku mydlí po svém. Skloubili své národní prvky s bluegrassovou muzikou. O věhlasu této kapely nemůže být pochyb, vždyť na jejich CD Crossing Borders účinkovala známá jména jako Jerry Douglas nebo Maura O’Connell.

V případě velkého zájmu je možno poslechnout i ukázky. Doporučuji použít prohlížeč Internet Explorer a přehrávač Windows Media player.

Drak