Vážení příznivci bluegrassové a bluegrassu příbuzné hudby, s radostí vám oznamujeme, že navzdory COVID-19 se 48. ročník festivalu Banjo Jamboree uskuteční, a to na tradičním místě v Čáslavi (viz plakát a web festivalu)

Více na http://www.banjojamboree.cz/banjojamboree.php

Těšíme se na vás. Předsednictvo BAČR

 

Banjo Jamboree 2019