Petr Brandejs pořádá další JamCamp podle Wernickovy metody u Nového Jičína, a to ve dnech 17. – 19. ledna 2020.

Víkend bude zaměřen na nácvik hraní s ostatními (ne na samotné hraní na hudební nástroj). Asistenty budou Honza Máca, Petr Máslo a Pavel Brandejs.

Podrobnosti najdete zde