Vážení návštěvníci tohoto portálu, jak jste již měli možnost zaznamenat, tvůrčí tým pravidelných přispěvatelů se rozšířil o dalšího autora mimořádně erudovaného v bluegrassové a bluegrassu blízké hudbě.

Dušan Gemerský se na stránkách BGCZ.net již ve vzdálenější minulosti prezentoval dvěma recenzemi, jejichž čtenost naznačuje, že byly přijaty s odpovídajícím zájmem. Tím spíše jsme v redakci portálu uvítali Dušanovu nabídku k pravidelné spolupráci.

Dušan je Slovák žijící momentálně v Irsku (a tak vedle Lilky Pavlak přibyl další autor pobývající v zahraničí), svoje příspěvky píše slovensky a do češtiny je upravujeme až v redakci. Překlad ze slovenštiny volíme u všech příspěvků, které v tomto bratrském jazyce do redakce zasíláte, a to především proto, že nikdo z nás v redakci neznáme natolik dobře spisovnou slovenštinu, abychom mohli aspoň do jisté míry garantovat jazykovou správnost. V češtině se o to alespoň můžeme snažit… A doufáme, že návštěvníkům BGCZ.net ze Slovenska (a není jich málo, jak nám statistiky ukazují) tato praxe nevadí…

Ale zpátky k Dušanovi. Jak jsem již předznamenal, jeho příspěvky se budou na těchto stránkách podle jeho příslibu objevovat ve stále hojnějším počtu. A vzhledem k tomu, že má mj. bezprecedentní přehled o zahraničních hudebních novinkách, obsahově bude drtivá většina jeho článků (minirecenzí) věnována právě jim.

Je dobré mít přehled… Jakkoli se dnes o nových nahrávkách a albech objevují informace na plejádě sociálních sítí a specializovaných zahraničních webů, v nabídce BGCZ.net jde o novum a věříme, že pro mnohé z vás jsou a budou Dušanova doporučení a krátká hodnocení obsahu projektů právě vyšlých či připravovaných k vydání přínosná.

V redakci portálu jsme Dušanovou aktivitou potěšeni a osobně bych chtěl při této příležitosti opět po letech vyzvat vás všechny, kteří máte pocit, že byste svými znalostmi mohli obsah portálu BGCZ.net obohatit, abyste neváhali… A nemusí jít výhradně o pravidelnou spolupráci, rádi zveřejníme jakýkoli, i jednotlivý, smysluplný příspěvek.