Vážení čtenáři a zákazníci firmy Lyra, omlouváme se všem vám, kteří čekáte na nedodané zboží. Problém není v naší firmě, ale v neschopnosti politiků, kteří ztížili práci celních orgánů a zapříčinili tím přímo ohrožení některých podnikatelských subjektů.

Celý problém tkví v tom, že zásilky posílané mimo EU prochází přes celnici, která musí proclívat mnohem více zásilek, než tomu bylo v minulosti. Pro naši firmu to podle nových zkušeností znamená zpoždění zásilek minimálně o tři týdny. V konečné fázi je efekt takový, že dříve již několik týdnů prodané zboží je nyní ještě v celním řízení.

Obracíme se tedy na všechny naše zákazníky s omluvou a žádostí o shovívavost se zpožděním, ačkoli (jak jsem uvedl již v úvodu) problém nezavinila naše firma. Současně oznamujeme, že se, bohužel, v letošním roce nebudeme účastnit s prodejem CD a DVD žádných bluegrassových festivalů.

S pozdravem a přáním hezkého květnového dne

Luděk Sacký