Přátelé dobré muziky a pravidelní návštěvníci festivalu Jamboree ve Strakonicích, možná se k vám doneslo, že jsme se snažili ve spolupráci s Měks Strakonice minulý rok pokračovat ve dlouholeté tradici festivalu dalším ročníkem na nádvoří hradu…

Ten celkem úspěšně proběhl, letos se ale situace kolem dramaturgie, moderování a pořádání změnila. Na festivalu se již nebudeme podílet. Veškerý servis si vzalo na starost Měks.

Proto své nabídky, pochvaly či výtky směřujte již pouze na jejich adresu. Doufáme, že Jamboree bude pokračovat ve své bohaté tradici.

Ilon a Míša Leichtovi