Prosím všechny kapelníky (i těch kapel, které už aktivně nehrají), kteří mají zkušenosti s účinkováním ve školách, aby mi laskavě zaslali jakékoliv informace o svých dojmech, zkušenostech, nápadech a názorech na tuto činnost. Dále prosím všechny kapelníky, kteří v současné době ve školních zařízeních vystupují anebo se k tomu chystají, případně o tom jen výhledově uvažují, aby mi poslali své kontakty a vyjádření zájmu o spolupráci.

Na základě získaných dat plánuji podle potřeby koordinovat další postup ve smyslu kontaktů s ministerstvem školství, kultury, popřípadě s organizacemi, které něco podobného už provádějí nebo mají o něco podobného zájem.

Bluegrass má v tomto ohledu ojedinělé postavení a mým záměrem je představit ho jako hudbu, která je vhodná například pro zvyšování motivace ke hře na hudební nástroj, popřípadě zpěv; výuka této hudby probíhá neformálním způsobem v domácím prostředí (se členy rodiny nebo příbuznými a známými) anebo v prostředí skupiny kamarádů či známých. Tím je daleko přijatelnější, než výuka hudby, jejíž jediné zázemí je lidová škola umění a jednou za rok nějaká besídka.

Dalším překvapivým kladem je např. výuka angličtiny, která probíhá snad ve všech školách; potřeba rozšířit si repertoár o anglické písničky je další motivací, která je bluegrassu vlastní a doplňuje zájem o hru na akustický nástroj.

Další klady přesahují rámec tohoto článku

Samozřejmě v této fázi netuším, jaký by na ministerstvech školství nebo kultury byl o naši hudbu zájem. Různé klady, které naše hudba dětem i jejich rodičům nabízí, jsou ovšem natolik zřejmé a nenapodobitelné, že se nám tento záměr dříve nebo později podaří – navíc, tímto směrem jsme v Evropě vykročili společně s řadou ostatních zemí a budeme pro tento záměr později lobbovat i na úrovni Evropské Unie.

Řada kapel má s touto činností už své pozitivní zkušenosti a jsem si jistý, že při postupné práci v přesvědčování klíčových osob můžeme použít kromě vašich zkušeností i kladný ohlas pedagogů.

Je jasné, že hrát pro školy se vám může podařit i v rámci jednoho města, samostatně, neorganizovaně. Něco jiného však bude, když budete schopni navázat na spolupráci se školami s jasným programem a odborně stanovenými cíli, s tím, že budete mít i zázemí různých podpůrných materiálů, nápadů a podpory ostatních kapel.

Vím, že mnozí z vás, kteří něco takového dělají nebo dělali, nám můžete pomoci vlastními zkušenostmi a nápady – jenom se potřebujeme kontaktovat, vzájemně informovat a podle vašeho přání a časových možností se také případně dohodnout na společném postupu.

Děkuji všem kapelníkům, kteří mají upřímný zájem „hrábnout“ si do potenciální zásobárny vašeho budoucího obecenstva! Nečinnost nikam nevede, pesimismus nic neřeší, a nezapomeňte, že kdo hraje, nezlobí!!!