(P/C-2010, Albína Pethsová AP-1-2010, celkový čas 40:32)

MODROŠEDÁ (Albína Pethsová) / MOŘE (František Pastor – Albína Pethsová) / DEŠŤOVÁ (František Pastor – Albína Pethsová) / LOUIS [instrumental] (František Pastor) / KVĚTINOVÉ VÍLY (František Pastor – Albína Pethsová) / SEVERNÍ (František Pastor – Albína Pethsová) / ŠATY Z PROVÁZKŮ (František Pastor – Albína Pethsová) / JENOM CHVÍLI (Albína Pethsová) / VLČÍ OČI (František Pastor – Albína Pethsová) / TRHANEC [instrumental] (František Pastor) / ŽÁR TVÝCH DNÍ (František Pastor – Albína Pethsová)

FRÝDA & COMPANY: ALBÍNA PETHSOVÁ – dobro, zpěv / FRANTIŠEK PASTOR – kytara, zpěv / MIROSLAV CUCHAL – housle, zpěv / RENÉ KŘEPELA – baskytara

Nahráno a smícháno ve studiu JUMBO v Oseku v dubnu – červenci 2010. Hudební režie: Jiří „Budvárek“ Lenk, František Pastor. Vydal: Albína Pethsová. www.fryda.org

S kapelou Frýda & Company se „face to face“ dosud míjím, což je při hodnocení debutového alba určitý handicap, neboť schází jiný úhel pohledu. Avšak skupina má za sebou za roky existence celkem bohatou koncertní činnost, a tak její projev na scéně není patrně pro většinu českých příznivců žánru netušenou neznámou. Hudba plzeňské formace je u nás svým způsobem unikátní a vychází ze spojení poetiky folkových textů a pro folk typického vokálního projevu s instrumentářem z nové akustické hudby, a to včetně hráčských technik. Obsahem desky je tak materiál těžící z u nás paralelních hudebních žánrů a současně důkaz hudebních možností, jež jsou kombinačně nekonečné.

Nahrávka je realizována v základním čtyřčlenném obsazení kapely bez hostů, s patrným záměrem poskytnout posluchačům stejnou nabídku jako při vystoupeních. Některé ze skladeb jsou samy o sobě zajímavým hudebním dílkem, jako celek je však aranžmá všech tracků hodně podobné, a tak co do provedení z řady písniček žádná netrčí, ale bohužel ani přespříliš neoslňuje. Žádnou ze skladeb není možné označit jako vyložený hit, což by pravděpodobně s barevnějším aranžmá a přizvanými nástroji do dvou, tří skladeb nebylo tak jednoznačné. Na druhou stranu se ale deska jako celek poslouchá příjemně a má svoji atmosféru. A možná i proto, že její obsah je tak vyrovnaný. I tak některé skladby z aranžérského hlediska oceňuji, například titulní Šaty z provázků, Žár Tvých dní, Jenom chvíli, či pěkný instrumentální kousek Louis, ryze novoakustický s občasným přesahem až do oblasti artificiální hudby.

Nejsilnějšími devizami nahrávky jsou instrumentální složka, kvalita většiny textů a kompletně autorský materiál. Všechny tyto aspekty je třeba hodnotit kladně a jako prvky posluchače obohacující. Tvůrčí tandem František Pastor a Albína Pethsová je důležitým fundamentem kapely, neboť z jejich dílny vycházejí písničky plné instrumentální bohatosti a jazykově bohaté jsou i samotné texty plné pocitů, jinotajů a fragmentů příběhů, ve kterých textařka nepoužívá (až na řídké výjimky) laciná slova ani laciné obraty a klišé. Formace je tedy soběstačná i kompozičně a sluší jí to.

To hlavní, nosné a rozhodující, co posluchače osloví v každé skladbě, je instrumentální část nahrávky. Ze tří sólových nástrojů jsou dominantními především kytara a dobro. Zdatný kytarista František Pastor je autorem hudby devíti skladeb z celkových jedenácti, což jej samo o sobě staví v kapele do popředí. Jeho sóla na kytaru jsou technicky zajímavá a odvážím se hádat, že řadu z nich tvoří spontánně přímo při hře. V určitých momentech je ale jejich provedení zbytečně rychlé a hůře čitelné. Někde bych uvítal pomalejší a jednodušší tónové sekvence. Takhle se v některých kytarových sólech při poslechu ztrácím, i když je na druhou stranu oceňuji. Není u nás mnoho takto nadaných sólových hráčů na kytaru, byť mi řada sól, především těch rychlejších, připadá navzájem hodně podobná a tím poněkud jednotvárná.

Dobro v rukou ženy u nás nebývá slyšet příliš často. To ostatně platí v celosvětovém měřítku, i když se v posledních dvaceti letech tento stav začíná lepšit. Sóla na dobro v kapele Frýda & Company v provedení Albíny Pethsové jsou neagresivní, ale dostatečně dynamická, čitelná, citlivě uplatňovaná a snesou srovnání se zahraničními protějšky (třeba Sally Van Meter, Emily Burns Erwin, Abbie Gardner atd.). Jsou technicky i kompozičně zajímavá, nápaditá a neotřelá, a jsou jedním z nejcharakterističtějších instrumentálních rysů této formace.

Také housle Miroslava Cuchala dotvářejí celkově dobrý dojem z instrumentální části desky. Zajímavě mi zní především ve skladbách Jenom chvíli, Šaty z provázků, Dešťová, Severní či v již zmíněné instrumentálce Louis, na druhou stranu v houslových sólech některých dalších skladeb bych ocenil možná trochu víc exprese. Svůj podíl na celkově dobrém instrumentálním výsledku má samozřejmě i baskytara Reného Křepely.

Poněkud slabším článkem debutového alba je bohužel vlastní vokální projev. Jak jsem již předznamenal, ten je naprosto typický pro folkovou hudbu (a to včetně vícehlasů), což by za jiných okolností bylo více interesantní a nahrávku ozvláštňující. V kapele ale chybí výjimečný sólový hlas rozpoznatelný svým výrazem, barvou a projevem mezi stovkami jiných. Takový, se kterým je nutno se narodit…

Vokální stránka je proto trochu v kontrastu s instrumentálními výkony. V některých skladbách, a je téměř jedno, kdo konkrétně zpívá, postrádám v sólovém zpěvu více emocí a důraznosti. Markantní to je například v písničkách Dešťová nebo Květinové víly, ale našel bych i další příklady. Otázka je, zda je v těchto případech neemotivní vokální projev přirozeností, záměrem nebo neuvědomělostí. Skupinu jsem nikdy neslyšel živě, a tak nedovedu posoudit, zda určitá sterilita hlasů není jen důsledkem studiového prostředí nebo technologie nahrávání. Každopádně však tento atribut nahrávce poněkud ubližuje a je poměrně obtížné si na něj zvyknout. Ale pokud se vám to podaří a budete s tím počítat, bude se vám obsah určitě lépe vnímat.

Místy (naštěstí zřídka) na mne také působí nepřirozeně pěvecké manýry příznačné spíše pro popový hudební proud, konkrétně vedení melodické linky v jednotlivých slovech textu. Ale tento typ zpěvu ubírá na kráse de facto jen písničce Moře. Vícehlasy na albu, ve kterých je ženský a mužský vokální element vyvážený, však vyznívají na rozdíl od sólového zpěvu přitažlivě a celkový dojem z nich je v řadě případů velmi dobrý.

Kladný podíl na výsledku plnohodnotné albové prvotiny kapely má i technické zpracování, zpěvu je dobře rozumět, nahrávka disponuje potřebnou dynamikou. Rozkládací booklet s decentním coverem obsahuje texty všech písní a potřebné doprovodné informace. S potěšením konstatuji, že v drtivé většině případů jsou textové přílohy desek vydávaných v Česku v oblasti žánru téměř vždy na patřičné úrovni a platí to i pro CD Šaty z provázků.

Skupina Frýda & Company pochází z města na soutoku čtyř řek, a její projev na debutové desce je také do jisté míry soutokem několika různých hudebních vlivů, který není jednoduše možné zcela přesně definovat (což beru jako přednost). A tak mohu závěrem napsat, že jde o další ze zajímavých formací v žánru, kterou je dobré si poslechnout, vnímat subtilní instrumentář s bohatou instrumentací a obratně používanou češtinu k navození nálad. Pro řadu z vás to může být počin inspirující.

Milan J. Kalinics, Brno, prosinec 2010

Kde se deska dá objednat?
Tady: