Další z „resodílen“ Henricha Nováka proběhla první srpnový víkend, tentokrát v duchu tvorby velikána, inovátora a živé legendy Mika Auldridge. Pro účely této dílny vybral Henrich pět skladeb zmíněného autora a interpreta, na kterých demonstroval charakteristiky Auldridgeova stylu. Spolu se studenty podrobil skladby obecné hudební analýze a jednotlivé technické a výrazové prvky podrobil hlubšímu rozboru, jehož prostřednictvím se účastníci kurzu dozvěděli jak je technicky zvládnout a také o principech příčiny a následku jejich uplatnění ve vlastním hudebním projevu.

V průběhu pátečního odpoledne se sjížděli kursisté na místo konání. Krom studentů, kteří se zúčastnili předchozího kurzu nebo berou u Henricha lekce hry na dobro prostřednictvím aplikace Skype, se zde objevily i nové tváře. Jejich prvním milým úkolem bylo „naladit“, a to především ve smyslu naladit se duševně na nadcházející výuku, která je čekala v průběhu víkendu. Večer se nesl ve znamení přátelských rozhovorů, návštěvy místní nedaleké hospůdky a někteří účastníci se odhodlali i k jamování.

V sobotu ráno se vstávalo poměrně brzy. V osm hodin byli všichni u snídaně, pak ještě ranní kávička a hurá do vlastního studia. Práce bylo mnoho, stejně tak jako nových informací a vědomostí. Avšak studenti motivováni předchozím večerem pozorně naslouchali, hráli a pilně pracovali s krátkými přestávkami a obědní pauzou až do večera. Večer se hojně diskutovalo o nově nabytých vědomostech a zkušenostech při krbu u grilování, načež se rozpoutal jam, jehož se účastnili všichni posluchači kurzu i lektor sám.

V neděli se pracovalo neméně usilovně až do pokročilých odpoledních hodin. Na závěr Henrich shrnul nové poznatky, vysvětlil jejich návaznost na informace získané v předešlých kurzech a studenti měli možnost ptát se, doladit a vyjasnit si poslední nesrovnalosti. Pak se všichni rozjeli spokojeně domů s příslibem dalšího setkání možná už na podzim. Těšíme se na další workshop, který na sebe, doufáme, nenechá dlouho čekat.

Pro podrobnější informace o termínech následujících workshopů a možnosti zapsat se na kurz pište na Henrichův mail. Henrich také poskytuje lekce prostřednictvím aplikace Skype. I v případě zájmu o tento způsob výuky pište na mail henrich@henrichnovak.com

Martin Vitásek