Vážení, dovolte mi zde vyhlásit video soutěž na YouTube, kterou mi poslal ke zveřejnění pan Erio Meili z Brazílie. Zde je překlad jeho výzvy (překlad nebyl jednoduchý, autor zřejmě překládal sám text z portugalštiny do angličtiny a já pak do češtiny, takže ne vše je 100% jasné – proto zveřejňuji na konci i původní znění v angličtině)…

Vážení příznivci a muzikanti, rozjíždíme naši „Bluegrass Row Contest 2010“ (soutěž Bg. Row 2010), novou mezinárodní video soutěž pro hráče bluegrassu, jako příležitost k předvedení vašeho talentu na portálu YouTube. Pro tuto soutěž jsme vybrali směsku (medley), která obsahuje tři skladby v řadě, abyste se kvalifikovali pro „Nejlepší Bg Row aranž“ (Best Bluegrass Row Arrangement) 2010. Volba vítěze bude záviset na kreativitě provedení.

Melodie bude potřeba zahrát všemi šesti základními bluegrassovými nástroji (mandolína, kytara, banjo, housle, basa, dobro), ale budou dovoleny také nějaké „vsuvky“, za jistých podmínek, pro vokály a další nástroje.

Pořadí melodií směsky je následující:
a) The Crow (kalifornský vítěz Grammy 2010 Steve Martin)
b) The Frobee Watch (skladba Brazilce Erio Meiliho)
c) None Finer (od editora AcuTabu a The Bluegrass Blogu Johna Lawlesse z Roanoke, VA).

Tento projekt potrvá šest měsíců s tím, že vítěz bude vyhlášen 30. září 2010. Přečtěte si laskavě pravidla soutěže (v různých jazykových verzích) a poslechněte si embedded midi vzorek této medley na naší stránce www.bluegrass.net.br/contest_2010.htm

Neváhejte, prosím, nadchnout sami sebe a kterékoliv z vašich kamarádů bluegrassových muzikantů, abyste se zúčastnili této první a unikátní vyzyvatelské soutěže bluegrassového světa s tvůrčím duchem a se zastoupením všech bluegrassových nástrojů. Ať se bluegrassu daří!

Erio Meili Sao Paulo Bluegrass Music Association: www.bluegrass.com.br
Bluegrass Row: www.bluegrass.net.br

Výzva v původním znění:

Dear listers, We are launching our “Bluegrass Row Contest 2010”, a new international feature for bluegrassers to serve as opportunity to show their talents across the worldwide YouTube scenario. For this contest we have chosen a medley, being three tunes in a row to become eligible for Best Bluegrass Row Arrangement 2010, where creativity will draw the parameters for a winner’s election.

The tunes are to be played with all 6 rooted bluegrass instruments (mandolin, guitar, banjo, fiddle, bass, dobro) but allowing also some inserts, within certain rules, for vocals and other instruments.

The tune sequence of the medley will be:
a) The Crow (Californian Steve Martin’s 2010 Grammy Winner)
b) The Frobee Watch (Brazilian Erio Meili’s public domain composition)
c) None Finer (from AcuTab and TheBluegrassBlog editor John Lawless from Roanoke, VA)

This is a 6-months lasting project where the winner will be announced on September 30, 2010. Please take a look now at the contest rules (various language options) and listen to an embedded midi sample of the medley at our page www.bluegrass.net.br/contest_2010.htm

Please do not hesitate to incentivize yourself and any of your bluegrass picking friends to enter this first and unique bluegrass world contest challenge with creativity and with a full bluegrass instrument line-up. Bluegrass will keep growing!

Erio Meili Sao Paulo Bluegrass Music Association: www.bluegrass.com.br
Bluegrass Row: www.bluegrass.net.br

Zdroj: Sam-B&W, Erio Meili