Zde uvádím zprávu o Evropském Bluegrassovém Summitu, který se nedávno konal v Německu (7. – 8. února 2009), která byla zveřejněna na Evropském bluegrassovém blogu a je příspěvkem Richarda Hawkinse, předsedy mezinárodní komise IBMA a vlastníka The Bluegrass Ireland Blog.

Jako přímý následek úspěchu Mezinárodního Summitu IBMA, který se konal během World of Bluegrass 2008, se rozhodla skupina jeho účastníků zorganizovat podobnou událost v Evropě, s následujícími cíli:

  • Poskytnout širokému obecenstvu až čtyřiceti účastníků příležitost k seznámení a spřátelení;
  • zdůraznit některé problémy, které ovlivňují propagaci bluegrassu v Evropě;
  • prozkoumat problémy, kterým čelí různé evropské země a různé evropské kultury; a
  • povzbudit k bližší spolupráci a efektivnější komunikaci.

Členy organizační komise byli: předseda British Bluegrass Music Association John Wirtz, sekretář Scottish Bluegrass Association John Sheldon, představitel Mezinárodního předsednictva IBMA (IBMA International Board) Rienk Janssen a předseda Mezinárodní Komise IBMA Richard Hawkins.

Jako místo konání byl vybrán Bühl/Baden v jižním Německu. Městská rada Bühlu každoročně štědře podporuje Bühl International Bluegrass Festival, a díky neocenitelné pomoci Waltera Fuchse, organizátora tohoto festivalu, město poskytlo Summitu zdarma prvotřídní prostory. Další podporu poskytlo IBMA, což umožnilo použít služeb profesionálního moderátora Freda Bartensteina.

Přes neočekávaně nepříznivé okolnosti včetně nepříznivého počasí po celé Evropě přijelo na vlastní náklady dvacet osm lidí ze třinácti zemí od Ruska po Irsko, aby se aktivně zúčastnili Summitu, který otevřel svým přivítáním starosta města Bühlu. Během dvou dnů intenzivních diskusí (7. a 8. února 2009) účastníci identifikovali tyto hlavní problémy:

 

  • zapojení mladých lidí do bluegrassu;
  • rozvoj efektivních kontaktů pomocí internetového networkingu, sítě pro účast kapel na akcích (booking network) a každoroční obchodní konferenci;
  • získávání finančních prostředků od sponzorů, lobbying a marketing na úrovni EU;
  • používání a význam termínu ‘European World of Bluegrass’ (EWOB);
  • organizace oblastí bez fungujících místních/národních bluegrassových asociací; a
  • hodnota/význam koordinace celoevropského bluegrassového úsilí v jediné organizaci.

Pro další rozbor a studium prvních čtyř z těchto bodů byly z účastníků ustanoveny dobrovolné pracovní skupiny. Ve 4 hodiny odpoledne v neděli 8. února diskuse skončila vyjmenováním jednotlivých posloupných úkolů, včetně kompletace záznamů a poznámek vytvořených během summitu.

Stejně jako se to stalo na Summitu v Nashville, kontakty vytvořené mimo dobu oficiálního průběhu summitu byly stejně tak důležité ve vytváření přátelského duchu a společného cíle – za pomoci vynikající stravy, nápojů a příjemného prostředí v Bühlu. Všichni se shodli na tom, že Evropský Summit byl úspěšný v položení základů další konstruktivní kooperace.

Pokud si chcete přečíst, co o Summitu napsal Walter Fuchs (v němčině), můžete si kliknout zde, a zpráva v místním německém tisku je k přečtení zde.

Zdroj: Richard Hawkins