….. a též konec miniserie o dopravních nehodách :-).

V komentáři ke Drakovo pojednání ohledně jeho jízdy po dálnici, jsem slíbil sehnat základní informace o tom, zda je možno žádat náhradu škody za poškozený hudební nástroj při nezaviněné dopravní nehodě.

Se žádostí o informaci jsem se obrátil na Ing. Františka Prokopa z Asociace poškozených s.r.o., společnosti, o které se zmiňoval Drak. Zde je odpověď (cit.):

„…v případě, že jste poškozený z dopravní nehody, máte nárok na veškerou náhradu škod přímo vzniklých v souvislosti s dopravní nehodou. Tyto škody hradí pojišťovna viníka.

V případě poškození nákladu (hudební nástroje nevyjímaje) máte nárok na úhradu poškození v případě, že se konkrétní poškozené předměty zanesou do policejního protokolu, který se pořizuje při nehodě. Dále bude pravděpodobně potřeba doložit doklad o pořízení kvůli ceně, stáří apod. nebo znalecký posudek. Přeji Vám, abyste naše služby nemuseli potřebovat. V případě, že se stanete poškozeným, doporučuji Vám obrátit se na naší Asociaci poškozených, než vše řešit po vlastní ose. “ (konec cit.)

Takže je to snad trošku jasné. Ing. Prokopovi děkujeme.