Vážení čtenáři a návštěvníci těchto internetových stránek. Pokud hledáte význam nějakého odborného termínu z celé hudební oblasti, pak právě pro vás je určena tato rubrika, resp. aplikace. Pod jednotlivými písmeny abecedy naleznete (pokud možno stručnou a srozumitelnou formou) vysvětlení výrazů, se kterými se můžete setkávat jak v některých článcích na tomto webu, tak na své vlastní hudební dráze, v zahraničních výukových publikacích, ale i ve školách nebo v běžném životě.

Orientace v hudebním slovníčku bude pro vás jednoduchá. V abecedě si zvolíte písmeno, kterým vámi hledané heslo začíná a po kliknutí uvidíte abecedně seřazená hesla, mezi kterými to vaše naleznete nebo (což je zpočátku pravděpodobnější) nenaleznete. Hudební slovníček bude totiž doplňován průběžně, a tak se může stát, že zrovna výraz, po jehož významu pátráte, na své zveřejnění teprve čeká. Ale protože redakce nemůže znát okruh vašeho zájmu, bude rozumné, pokud si zařazení vámi hledaného hesla vyžádáte v komentáři pod tímto úvodem. Snahou redakce bude ho v co nejkratší době do hudebního slovníčku zařadit. Potom bude vaše žádost o zařazení hesla z komentářů vymazána. Hudební slovníček na tomto webu tak bude neustále živým a postupně se rozrůstajícím produktem.

Buďte shovívaví, pokud budete mít pocit, že některá z hesel jsou natolik obecně známá, že podle vás nemělo význam je zde zveřejňovat. Ale nesuďte jenom podle sebe. To, co je jasné pro vás, nemusí být tak zřejmé pro ostatní. Stejně tak buďte chápaví i k tomu, že zde není možné zveřejňovat pouze hesla, která mají přímý vztah k bluegrassu (i když si uvědomujeme, že se jedná především o web věnovaný tomuto hudebnímu stylu) nebo k oblasti Country And Western Music. Obecná hudební terminologie je platná pro všechny hudební druhy, tedy i pro bluegrass. Totéž se týká výrazů slangových, výrazů, které jsou uplatňovány pouze v určitém regionu, ale také hesel, která mají spíše vztah k jiným druhům hudby. Vše souvisí se vším a vězte, že hesla, která budou doplňována bez vaší spolupráce, mohou mít zásadní význam pro jiného návštěvníka těchto stránek.

Velký počet výrazů ve slovníčku bude vycházet z anglické hudební terminologie, protože bluegrass je americkou hudbou a zůstane americkou hudbou i když se hraje v Česku. Tato anglická hudební terminologie je používána celosvětově a s řadou výrazů se budete chtě nechtě setkávat ruku v ruce s vaším zájmem o tuto hudbu. Mimochodem totéž se týká například i jazzové oblasti nebo rocku. Pro řadu výrazů navíc neexistuje adekvátní výraz v češtině, takže váš případný patriotismus bude muset poněkud ustoupit obecným zvyklostem.

Některá specializovaná hesla budou mít přímo uvedeného autora (tato praxe ale bude uplatňována jenom výjimečně), při doplňování většiny hesel pak budeme vycházet z následujících (abecedně řazených) publikací:

 • ABC HUDEBNÍ NAUKY [AHN]
  (Luděk Zenkl, vyd. Supraphon, Praha, 1982)
 • ABC HUDEBNÍCH FOREM [AHF]
  (Luděk Zenkl, vyd. Supraphon, Praha, 1984)
 • ANATOMIE BLUEGRASSU [ABG]
  (Milan J. Kalinics, rozpracovaný rukopis, Brno, 2008)
 • DĚJINY EVROPSKÉ HUDBY [DEH]
  (Gracian Černušák a kolektiv, vyd. Panton, Praha, 1974)
 • ENCYKLOPEDIE JAZZU A MODERNÍ POPULÁRNÍ HUDBY, část věcná [EJMPH]
  (Antonín Matzner, Ivan Poledňák, Igor Wasserberger a kolektiv, vyd. Supraphon, Praha, 1983)
 • HISTORIE COUNTRY AND WESTERN MUSIC [HCWM]
  (Milan J. Kalinics, rukopis, Brno, 1997)
 • HUDEBNÍ KALEIDOSKOP [HK]
  (Jiří Pilka, vyd. Panton, Praha, 1983)
 • HUDEBNÍ SLOVNÍK PRO KAŽDÉHO, díl první – část věcná [HSPK]
  (PhDr. Jiří Vysloužil, DrSc, vyd. Lípa – A. J. Rychlík, Vizovice, 1995)
 • ITALSKÉ HUDEBNÍ NÁZVOSLOVÍ [IHN]
  (Jiří Válek, vyd. Panton, Praha, 1987)
 • JAZZOVÁ PRAKTIKA 1 [JP1]
  (Karel Velebný, vyd. Panton, Praha, 1983)
 • SLOVNÍČEK ZÁKLADNÍCH HUDEBNÍCH POJMŮ [SZHP]
  (Ludmila Vrkočová, vlastním nákladem, 1996)