Vážení kapelníci,muzikanti, pořadatelé a příznivci old-time music, klasického, neoklasického, či klasicky interpretovaného bluegrassu!

Po mnohahodinových úvahách, bezpočtu probdělých nocí a desítkách rozhovorů a konzultacích na téma jak nejlépe a nejefektivněji pomoci rozvoji a propagaci těchto hudebních žánrů jsem se rozhodl pokusit se dát dohromady ty, jenž mají stejný či obdobný zájem, pod prozatímním pracovním názvem „Konfederace klasického bluegrassu ČR a SR.“

Předem prohlašuji, že tato aktivita není namířena proti BAČR, ani jiným BG aktivitám, s těmito chceme naopak co nejúžeji spolupracovat, a už vůbec ne proti jiným hudebním žánrům či jejich interpretům, jichž si velice vážím, ale pouze ku prospěchu shora jmenovaných hudebních stylů.

Hlavním a jediným krédem je vytvořit fungující servis pro pořadatele a organizátory koncertů a festivalů, kde se (nikoliv pouze) tato muzika hraje, kapelníky a muzikanty provozujících tuto muziku a diváky tuto muziku vyhledávající či ještě ji neznající.

Samozřejmě, že mám zhruba vymyšleno, co a jak by to mělo být, ale před konečnou formulací bych rád vyslechl co největší počet připomínek, námětů a nápadů těch, kteří si myslí, že k tomu mají co říci. Pokud Vás však tato muzika nezajímá, či dokonce irituje je naprosto zbytečné na tuto glosu reagovat, věnujte radši svoji energii pomoci tomu co máte rádi Vy.

Protože není mým úmyslem zahltit jakékoliv internetové stránky, své připomínky a náměty (pokud nemáte potřebu s nimi seznámit i širší veřejnost) posílejte přímo na naši e-mailovou schránku – viz kontakty na www.modrastruna.wz.cz.

Předem dík a těším se na spolupráci.

Jiří Toman