Protože uběhl více než jeden rok od bláznivého nápadu stvořit „něco“, co by efektivně pomáhalo rozvoji BG v ČR, je čas bilancovat. Z prvotního záměru založit nadaci či nadační fond se, pro absolutní nedostatek ochotných dobrovolných spolupracovníků, vyvinula čistě soukromá iniciativa – fond pro podporu a rozvoj BG v ČR „Modrá struna“.

Tím jsme se sice připravili o další potencionální sponzory, ale zároveň oprostili od nutné administrativy, při našem pracovním a organizačním vytížení (ve dvou lidech), nezvládnutelné.

Přesto se domnívám, že toho za ten rok práce bylo uděláno dost. Následující výčet pořádaných či sponzorovaných akcí nemá být samoúčelnou samochválou, ale především výzvou pro ty, kteří by rádi pomohli, ale nechtěli riskovat ztrátu času pro nefunkční či skomírající aktivity.

Takže kromě vlastních akcí, t. j. tří „mini“ festivalů „Bluegrass na Blatech“ či „Křtění na Blatech“ a jednoho dvoudenního „mega“ festivalu “ Bluegrass v Českém Ráji“, jsme se sponzorsky podíleli na akcích „U Starýho Rebela“ ve Sloupnici, festivalech „Salon v morém“ v Mladé Boleslavi a workschopech PBB a Reliéfu. Nemalou částkou jsme také podpořili „Banjo Jambore 2007“ v Čáslavi. Dalším, podle nás záslužným, počinem bylo založení edice CD „Modrá Struna“, ve které již s naší podporou vyšlo 7 CD kapel Reliéf, Sunny Side, Funny Grass, Křeni, Jirky Králíka, Lužické Trávy a Dessert. Neméně záslužné bylo jistě i zakoupení kompletní zvukové aparatury pro bezplatné zapůjčování kapelám pro jejich hudební produkce.

Za jeden z nejdůležitějších počinů však považuji to, že se nám podařilo navázat spolupráci s BAČR s tím, že doufáme, že z této spolupráce jak Modrá struna, tak hlavně BAČR vyroste na úroveň, která by odpovídala postavení českého bluegrassu v Evropě a potažmo i ve světě.

Takže pro Ty, kteří chtějí a mohou pomoci při této bohumilé činnosti, jistě dosti široké pole pro seberealizaci.

Na spolupráci za Modrou Strunu a BAČR se těší
Jiří Toman