Rozhodl jsem se napsat pár svých vlastních postřehů, úvah, zamyšlení a pocitů, které si prostě jen nechci nechat pro sebe. Mohou vám přijít scestné, ale tak to prostě mám…

První okruh mých úvah musí logicky začít u obsahu tohoto webu…

Vybavuji si, že když tento server vznikal, měli jsme víceméně v úmyslu věnovat se především 2. lize české bluegrassové scény. To by ale znamenalo jen Pozvánky na akce, Informace o tuzemských kapelách, Drby, Recenze a Reportáže. Od tohoto záměru se naštěstí celkem rychle upustilo. Několika větami vám chci vysvětlit proč…

Především jsme tehdy, díky nedostatku informací, měli dojem, že BAČR dělá dost pro takzvanou 1. ligu, a proto není třeba se jí příliš věnovat. Brzy jsme pochopili, že to tak není a pravděpodobně jste si to uvědomili i vy, čtenáři. Alespoň nám to signalizují některé vaše komentáře, případně odkazy, které nám posíláte do redakce. Chtěli jsme tedy původně tento server využít především pro nás „malé“ hráče, tzn. žádné celebrity. Představovali jsme si, že by se kapely měly samotné podílet na výměně informací podstatně větší měrou, než jak to ve skutečnosti je. Moje vize například byla, že i country bál bluegrassové kapely z okraje republiky někoho zajímá. Dodnes si myslím, že bluegrass je natolik menšinovým žánrem, že by se měly prezentovat absolutně všechny možnosti, kde je příležitost si tuto hudbu poslechnout. Bohužel, kapel, které píší, je stále málo. Možná o nás jen nevědí a možná vědí, ale je to jen lenost něco napsat. Jistě, nikdo se nás přece o bgcz.net neprosil. Na druhou stranu, vývoj českého bluegrassu se vždycky potýkal s problémem komunikace mezi muzikanty, fanoušky, muzikology… S jistou informační bariérou mezi všemi, kteří se touto muzikou jakkoli zabývají. Nestálo by za úvahu udělat pro vzájemnou informovanost alespoň tak malou věc, jakou je odkaz na tento webový portál? Tím spíš, že chystáme v brzké době tak významné změny, které (domnívám se) ocení všichni naši návštěvníci, ať už jde o hudebníky nebo jejich posluchače…

Diskutabilní byla v době, kdy se webový portál rodil, otázka informací z oblasti zahraniční (především potom americké) bluegrassové scény. Ale historie bluegrassu jako hudebního stylu má své kořeny právě tam. Je to americká hudba, ne česká!! Není možné opomíjet informacemi rodiště bluegrassu, kde navíc vznikaly a vznikají všechny její vývojové etapy a odvozeniny. Bylo by to stejné, jako řídit auto se zavřenýma očima. Nelze hrát a šířit bluegrass bez alespoň elementárních znalostí a jiných informací ze zahraničí. Pokud se mýlím, prosím, opravte mě…

Je česká bluegrassová scéna dechovka? Případně, hrozí jí, že bude stagnovat a dostane se do stejné role vývojově „mrtvého hudebního stylu“ jako dechovka?

Celé roky, díky sladké nevědomosti, jsem netušil, jestli to co chci hrát, je nebo není bluegrass. Teď už naštěstí vím, že ano. Až díky tomu, že jsme se začali věnovat tomuto serveru, jsem se dostal k informacím v češtině, protože jsem nevzdělanec a neumím hovořit, zpívat ani číst přirozeným bluegrassovým jazykem, kterým je nepochybně angličtina.

V této zemi působí totiž, podle mého názoru, temné síly (říkejme jim tak), které už roky nepřímo tvrdí, že jen to, co oni uznávají, je ten pravý a jediný bluegrass. Bohužel se toho chytá i spousta začínajících muzikantů a kapel. A i když se jim v této zemi klasická (ne však jediná) forma bluegrassu líbí, kopírují jen to, co si myslí, že je správné – tedy tradiční, resp. novotradiční bluegrass. A i když vznikají nové původní písně, pořád je to většinou kopírování. Bohužel se tím český bluegrass přestává vyvíjet a postupně se dostává do stejné pozice jako dechovka. Podle mého názoru je to špatně. Ale není to to nejhorší, protože vždycky je tady ještě šance (i když v menší míře), že se najdou kapely, které se snaží od tradičních forem poněkud uhnout a obohatit tuto muziku o nové prvky, o nový zvuk (neodvažuji se napsat o nový styl nebo o novou bluegrassovou odvozeninu, protože k tomu opravdu dochází jen zcela výjimečně mimo domovinu této hudby). Jsem přesvědčen o tom, že většina posluchačů novotradičního bluegrassu jsou muzikanti a pár fajnšmekrů. Běžné posluchače zcela jistě dokáže tradiční bluegrass také zaujmout, ale bohužel jenom na chvíli. Setkal jsem se u spousty lidí s názorem: „bluegrass je jen o tom, kdo zahraje nejrychleji“, nebo „je to stále na jedno kopyto, jedna píseň jako druhá“, a pokud se k tomu přidají na českém pódiu výhradně anglicky zpívané texty, tak je prostě hotovo. Já osobně nemám nic proti tradičnímu a novotradičnímu bluegrassu, snesu ho v nepochybně mnohokrát větších dávkách, než běžný posluchač, ale čeho je moc, toho je moc… Myslím si, že česká bluegrassová scéna by měla být barevnější. Pochopitelně, že nehodlám nikomu kecat do toho, co má hrát. Ale čemu to škodí?

Z vlastní praxe mám jeden příklad z nedávné doby. Chci předeslat, že se s kapelou nepokoušíme o dokonalé zvládnutí tradičního bluegrassu a rozhodně nemáme o sobě mínění dotýkající se hvězd. Řekl bych, že se jen snažíme „dělat to jinak“, tedy o modernější zvuk. Jsme prostě inspirováni spíše modernějšími trendy v této hudbě, tak jak se to v nemalé míře odehrává i u řady formací za oceánem…

Volal jsem pořadateli jednoho nejmenovaného festivalu, že bychom měli zájem u nich hrát. V první řadě přišel dotaz: „Jaký styl hrajete?“ Po odpovědi „bluegrass“, následovala reakce, kterou nejspíš už slyšela spousta málo známých kapel: „No víš, my se snažíme, aby si přišlo na své co nejširší spektrum lidí. Už máme letos tři bluegrassové kapely a tím pádem máme počet BG kapel vyčerpán, protože pro lidi potřebujeme rozmanitou dramaturgii. Ale pošlete demo a myslím, že na příští rok bychom se nějak mohli domluvit“. Nelenil jsem a poslal jsem demo. Během týdne proběhl telefonický hovor ze strany pořadatele s tím, že se mu to líbí a domluvili jsme se, že klapne už letošní ročník.

Na tomto příkladu je vidět fakt, že většina obyčejných lidí, kteří neznají jednotlivé fáze vývoje bluegrassu, berou jako jedinou formu BG, ten v ČR nejrozšířenější – tradiční a novotradiční. A mezi obyčejné lidi samozřejmě patří i nadšenci, co chtějí něco udělat pro muziku a pořádají festivaly. Problém tak není v tom, že by pořadatelé vícežánrových akcí zavírali dveře bluegrassovým kapelám. Problém je v tom, že povrchní posluchač je bez ohledu na dnes téměř už obecně známá fakta ovlivňován představou, že bluegrass začíná u Monroea a končí u Stanley Brothers. Jistě, že běžný konzument muziky nemá patrně takový přísun rozmanitých nahrávek, jako většina erudovaných čtenářů tohoto webu… Nemůžeme to po nich ani chtít. Něco jiného jsou však lidé, kteří tuto muziku sami hrají. Zde už by se jistá erudice předpokládat mohla… a měla. Díky teoretickým znalostem je pak možno šířit osvětu i mezi obyčejné posluchače a případně i dostat chuť ten náš „malej českej bluegrass“ vyvíjet. Vždyť pokud ztratíme posluchače, budeme si hrát jen sami pro sebe a dopadneme stejně jako dechovka.

Off topic

Nedávno jsem byl na punkovém koncertíku a pokecal se známými a tak. Napadlo mi, že bychom mohli tento portál ještě obohatit rubrikou Off topic, resp. Nesouvisející témata. Proč? Uvědomil jsem si, že spousta věcí by nás mohla zajímat, i přesto, že s bluegrassem přímo nesouvisí. Třeba vztahy v jiných žánrech, problémy, vztahy lidí z jiných žánrů k BG atd. Samozřejmě nemám na mysli probírat tu, jestli je lepší Metallica nebo ZZ Top. 🙂 Co vy na to?

Myslím, že jsem ve svých úvahách nastínil dostatečně široký prostor k vašim názorům, které, upřímně řečeno, mě jako muzikanta, ale i jako člena redakce tohoto bluegrassového portálu, velice zajímají…

Tak do toho…