V mnoha debatách jsme již několikrát narazili na skutečnost, že ne celé bluegrassové veřejnosti se dostávají informace o Bluegrassové asociaci ČR a její činnosti. Oslovili jsme proto pana Mgr. Davida Němečka, předsedu Bluegrassové asociace ČR, se žádostí o rozhovor.

Rozhovor proběhl v prosinci 2004 formou e-mailem zaslaných dotazů, na které následně pan Mgr. David Němeček reagoval. Zde jej předkládáme, otázky jsou vyznačeny tučně, odpovědi normálním písmem.

Podle webu BAČR je cílem BAČR, aby se bluegrassu dařilo v ČR co nejlépe; aby se rozvíjel, byl v kontaktu se zahraničím a co nejvíce se rozšířil. Jak a pomocí jakých prostředků se asociace snaží dosáhnout svých cílů ? Jaké jsou činnosti BA směřované k podpoře bluegrassu v Čechách ?

Nemá myslím smysl podrobně zde všechny činnosti vyjmenovávat, zájemci si mohou podrobnosti najít na internetových stránkách BA na adrese http://bacr.czechweb.cz/ , takže jen ve stručnosti:
a) pořádání nejstaršího evropského bluegrassového festivalu Banjo Jamboree
b) pořádání předkol na Banjo Jamboree (letošní účast byla cca 30 soutěžících kapel)
c) vydávání časopisu Bluegrassové listy (4-5 ročně), BL obsahují kalendář akcí, recenze českých i zahraničních CD, články o bluegrassu jak z Čech, tak i překlady z angličtiny, upoutávky na jednotlivé akce
d) provozování stránek BA, kde je k dispozici adresář kapel, termíny koncertů, články o bluegrassu, odkazy, vzkazy a řada dalších rubrik. Zájemce opět odkazuji na naše internetové stránky.
e) pořádání ankety o nejlepší BG hráče a zpěváky

Jaké kontakty má český bluegrass se zahraničím? Co tyto kontakty přináší a jak jsou užitečné pro bluegrassové kapely v ČR ?

BAČR je členem EBMA (Evropská bluegrassová asociace), jejím prostřednictvím je ve styku s IBMA (Mezinárodní BG asociace), v jednání je možná finanční podpora BJ, dále pak vítěz předkola BJ má na příští rok automaticky zajištěnu účast na EWOBu (evropský festival BG hudby v Holandsku) a roční předplatné časopisu vydávaného EBMA. Dále pak mají kapely možnost zveřejnit svůj kontakt v evropském bg adresáři, který vychází každé 2 roky a vydává ho EBMA.

Podle webu BAČR se BAČR snaží zajistit co největší informovanost svých členů. Jakým způsobem tuto infomovanost zajišťuje ? Je BAČR svou činností zaměřena spíše jen na členy BAČR?

Informovanost zajišťujeme prostřednictvím již zmiňovaných internetových stránek, dále pak prostřednictvím BL. Internetové stránky jsou přístupné komukoliv, BL jsou určeny členům BA.

Změnily se ideály a cíle asociace od jejího založení doposud? Jak je podle Vašeho názoru BAČR úspěšný v plnění svých cílů ?

Cíle a ideály zůstávají v zásadě nezměněny, v rámci možností se snažíme o jejich naplnění, hodnocení mi myslím nepřísluší. V posledních letech se činnosti spíše rozšiřují v souvislosti s pořádáním festivalu Banjo Jamboree a jeho předkol.

Jaké informace získá od BA člověk, kterého bluegrass zaujal, slyšel někde tuto muziku, a chtěl by se o této muzice dovědět víc?

Získá veškeré myslitelné informace, od článků v BL a na webových stránkách přes kalendář koncertů a festivalů až po kontakty na kapely a odkazy na další webové stránky související s touto hudbou.

Jak je BAČR financována?

Z členských příspěvků členů BA a z inzerce v BL.

Kolik členů měla BAČR po prvním roce od svého založení a kolik jich má dnes?

V současné době se počet členů pohybuje okolo 300, tento počet odpovídá zhruba stavu v roce 1995.

Web BAČR uvádí několik výhod, které členství v BAČR svým členům přináší, např. možnost nákupu ve vybraných obchodech s hudebninami se slevou 3 až 10 %. Máte představu o tom, jak a do jaké míry tuto výhodu využívají muzikanti např. z příhraničních oblastí republiky ? Prozradil byste, kolik zhruba osobně utratíte ročně v těchto vybraných obchodech ?

Já osobně utratím ročně asi 3000 Kč (většinou za struny na kytaru), kolega Pavel Brandejs, který bydlí v Králíkách (předpokládám, že tento kout bývalých Sudet lze bez debaty označit za příhraniční oblast) letos utratil v těchto obchodech cca 2500 Kč.

Členové BAČR mají možnost být zařazeni do databáze členů BAČR za účelem rozesílání pozvánek na BG akce. O jaké akce vlastně zpravidla jde? Jak často (průměrně) a jakou formou jsou pozvánky rozesílány?

Rozesílání pozvánek na různé akce (koncerty, festivaly, jam-sessiony) není samostatně využíváno, informace tohoto typu jsou součástí Bluegrassových listů, příp. jsou zveřejněny na internetu.

Na webu BAČR je zmínka o Bluegrassovém adresáři. Oč se jedná a jak se lze do něj nahlédnout ?

Adresář je k dispozici na našich internetových stránkách, nahlédnout do něj může kdokoliv a jde o adresář internetových stránek jednotlivých kapel, v současnosti jsou zde odkazy na cca 150 kapel.

Podle webu BAČR vydává BAČR pětkrát ročně dvouměsíčník „Bluegrassové listy“. Co všechno obsahují tyto listy, kolik mají stran? Je v listech více informací, než na webu asociace? Jsou informace z BL dostupné na internetu ? Jsou listy dostupné i nečlenům BAČR ?

BL mají většinou 32 stran formátu A5, jejich obsah jsem ve stručnosti popsal v odpovědi na první otázku. BL obsahují i jiné informace, než které jsou uvedeny na webových stránkách. BL jsou považovány za členský zpravodaj, jsou tedy určeny jen pro členy – rozesílány jsou poštou v tištěné podobě, nově také elektronicky v pdf formátu.

Jednou z výhod výhod členství v BAČR je možnost člena BAČR přispívat do BL a tak informovat své kolegy (o koncertech, festivalech atp.). Může do BL přispívat a informovat tak ostatní i nečlen BAČR ?

Do BL může přispívat i nečlen BA, informovat ovšem bude toliko členy BA, kterým BL chodí.

Členové BAČR mají možnost hlasovat v anketě o nejlepší instrumentalisty a vokalisty v žánru. Jak členové BAČR hlasují (pomocí čeho)? Jaký je každoročně průměrný počet hlasujících ? Má tato anketa o nejlepší umělce roku má od svého vzniku stejná pravidla? Má tato anketa dle Vašeho názoru vypovídací schopnost ? Uvažuje BAČR o nějakých koncepčních změnách ohledně této ankety ?

Hlasovat lze pomocí hlasovacích lístků v BL nebo pomocí internetu. Letos hlasovalo 53 členů BA (řada hlasů bohužel přišla až po uzávěrce), pravidla se v zásadě nezměnila, pouze ze změnily některé vyhlašované kategorie. Ohledně vypovídacích schopností lze pouze konstatovat, že letos mělo 53 členů BA nějaký názor na to, kdo patří ke špičce v českém bluegrassu, ostatní to pravděpodobně nepovažují za důležité, což je jejich svaté právo. Většinou se ovšem setkáváme s tím, že ten kdo nejvíc křičí, že nejlepší houslista je někdo jiný, hlasovací lístek ani neposlal. Častou námitkou je, že hlasovat by měli všichni, nejen členové BA. Připomínám, že v minulosti, kdy mohl hlasovat v podobné anketě kdokoliv, docházelo k pokusům o podvody s hlasováním a anketa tím tedy myslím ztrácela jakoukoliv vypovídací schopnost (díky těmto problémům nebyly letos zveřejněny například výsledky ankety Zlaté klíče časopisu Folk & Country). O koncepčních změnách neuvažujeme, smysluplným změnám se ale samozřejmě nebráníme.

BAČR pořádá soutěž bg kapel Konkurs Banjo Jamboree. Mohl byste říci něco více o této soutěži? Jak je tato soutěž organizována? Kdo a jak se může přihlásit? Kdo a podle jakého klíče tyto kapely hodnotí a vybírá? Jsou v rámci BAČR stanovena nějaká jednotná pravidla pro hodnocení kapel?

Soutěž organizuje BA, přihlášené kapely se rozdělí do regionálních předkol (v posledním ročníku bylo přihlášeno cca 30 skupin rozdělených do 5 předkol). Porotci jsou celkem čtyři, dva nominuje BA, jednoho pořadatel regionálního předkola a jeden porotní hlas patří divákům. Vítězná kapela v každém předkole dostane příspěvek na cestovní výdaje. Vítězové předkol potom hrají v sobotu dopoledne na BJ na finále předkol (systém porotců je stejný), vítězná kapela si zahraje i v hlavním programu, dostane příspěvek na dopravu a možnost účasti na EWOB festivalu v Holandsku. Podrobnosti opět na našich stránkách.

Za zodpovězení otázek panu Mgr. Davidu Němečkovi velmi děkujeme a přejeme jemu a všem ostatním kolem Bluegrassové asociace ČR úspěšný nový rok.