Možná vás napadne, že následující článek na stránky BGCZ.net nepatří. Je to však jen zdánlivé, neboť podle známého rčení, že „všechno souvisí se vším“, má následující přehled významných dní v USA své místo i na hudebním webu. Mnohé zvyky běžných Američanů jsou totiž pro nás Evropany někdy dost obtížně pochopitelné a totéž se týká i některých dějinných událostí. Samozřejmě, pokud zrovna nejste amerikanofilové. V původních textech písniček z oblasti Country & Western Music, jejichž kolébkou Spojené státy jsou, se občas můžete setkat právě s některým z termínů v následujícím seznamu svátků a významných dní. Také se mi to už několikrát stalo. A proto nekrčte obočí a informací využijte, až je budete skutečně potřebovat, případně pro rozšíření svých vlastních vědomostí…

Vzhledem k tomu, že mnohé státní svátky nebo jinak významné dny v USA mají pohyblivé datum a mnohé jsou slaveny jenom v některých členských státech, některé zase mají v různých částech USA rozdílné názvy, atd., upustil jsem od původně zamýšleného chronologického řazení a zvolil abecední pořádek. Zdrojem pro tento článek mi byly několikeré dějiny USA a slovníky amerikanizmů.

Milan J. Kalinics, Brno

 

Armed Forces Day (Den ozbrojených sil)
Platí na celém území Spojených států a slaví se každoročně 3. sobotu v květnu. Tento svátek nahradil dřívější „Army, Navy, Air Force Days“.

Bill of Rights Day (Památný den „Listiny práv“)
Platí na celém území Spojených států a slaví se 15. prosince na památku „Listiny práv“ („Bill of Rights“) z roku 1791, obsahující prvních 10 dodatků k ústavě USA a vyhlašující základní demokratická práva – rovnost a svobodu občanů.

Black Friday (Černý pátek)
Označují se tak dny mimořádné katastrofy. Poprvé byl název „Black Friday“ použit v souvislosti s finančním zhroucením a panikou na burze v USA 24. září 1869.

Bunker Hill Day (Den bitvy u Bunker Hill)
Slaví se ve státě Massachusetts a především v Bostonu na památku bitvy, která proběhla 17. června 1755 u Bostonu (za války o nezávislost) a skončila britským vítězstvím.

Child Health Day (Den dětského zdraví)
Je vyhlášen každoročně na 1. pondělí v říjnu.

Citizenship Day (Den občanství)
Den občanství se slaví na celém území Spojených států vždy 17. září od roku 1952, kdy nahradil dříve slavené „I Am an American Day“ (do roku 1952 byl slaven vždy 3. neděli v květnu) a „Constitution Day“ (slavený 17. září).

Class Day (Vzpomínkový den studentů univerzity před ukončením ročníku)
Vzpomínkový den před ukončením ročníku nebo též den absolventského večírku, který je označován jako „Commencement“, promoční obřad s projevy na univerzitě a následná slavnost.

Columbus Day (Kolumbův den)
Kolumbův den, 12. říjen, připomínající Kolumbovo přistání na Bahamských ostrovech v roce 1492 je státním svátkem ve 34 státech. Někde je nazýván též „Discovery Day“ (Den objevení Ameriky).

Confederate Memorial Day (Svátek konfederace)
Státní svátek v některých jižanských státech. V Alabamě a Mississippi je slaven poslední pondělí v dubnu, na Floridě a v Georgii 26. dubna, v Severní a Jižní Carolině 10. května a ve Virginii poslední pondělí v květnu. V dalších jižanských státech je nazýván „Birthday of Jefferson Davis“ (Narozeniny Jeffersona Davise, prezidenta konfederace).

Constitution Day (Den ústavy)
Svátek byl slaven do roku 1952 vždy 17. září (viz „Citizenship Day“).

Declaration of American Independence (Vyhlášení americké nezávislosti)
Vyhlášení americké nezávislosti oznamující odtržení 13 kolonií od Británie bylo přijato Kontinentálním kongresem dne 4. července 1776.

Decoration Day (Den památky padlých)
Den památky padlých spojený se zdobením jejich hrobů byl zaveden 30. května 1868. Nazývá se též „Memorial Day“ a většinou jde o poslední pondělí v květnu. Na Jihu jde však o jiné dny na jaře.

Election Day (Den všeobecných voleb)
V USA vždy první úterý po prvním listopadovém pondělí („First Tuesday after the first Monday“). Elektoři volící prezidenta a viceprezidenta se volí v letech, která jsou beze zbytku dělitelná čtyřmi. V sudé roky voliči volí poslance sněmovny reprezentantů na dvouleté období a třetinu senátu na šestileté období.

Emancipation Day (Den vyhlášení emancipace)
Vyhlášení emancipace (osvobozující 3 milióny černochů v těch státech Jihu, které byly v odboji proti Unii), bylo vydáno prezidentem Lincolnem 1. ledna 1863 a jeho výročí bylo oslavováno v minulosti především černochy.

Evacuation Day (Den evakuace)
Výročí a dříve i svátek stažení britských vojsk po skončení války o nezávislost. Například v Bostonu se slavíval průvodem vždy 17. března.

Father´s Day (Den otců)
Paralela k svátku matek. Třetí neděle v červnu.

Flag Day (Den vlajky)
Den vlajky byl vyhlášen v roce 1895 a v Pennsylvánii je slaven jako státní svátek. Jde o vzpomínané výročí 14. 6. 1777, kdy Kongres přijal „Stars and Stripes“ za státní vlajku. První vlajka USA, v poněkud odlišné podobě, byla vztyčena 2. ledna 1776 Washingtonem v Cambridge, v Massachusetts. Teprve v roce 1818 bylo stanoveno, že za každý stát má přibýt další bílá hvězda v modrém poli a že bílé a červené pruhy mají symbolizovat 13 zakládajících států. Zatím jako poslední, 50. hvězda, byla přidána za Havaj v roce 1959.

Groundhog Day (Hromnice)
2. únor. Podle americké lidové pranostiky v ten den vylézá z nory svišť a uvidí-li svůj stín, opět zaleze, protože lze čekat ještě 6 týdnů zimy. Nespatří-li stín, je to znamení, že jaro je již nablízku a jeho přezimování končí. Datum 2. února ale neplatí na celém území Spojených států, někde jsou „Hromnice“ dokonce až 14. 2.

Halloween (předvečer svátku Všech svatých)
Předvečer svátku Všech svatých se zvykem, že děti obcházejí domovy známých jako na koledu a přitom hrozí něco vyvést – slovy „Trick or treat !“ – nedostanou-li dárek. Nosí s sebou dutou dýni upravenou jako svítilnu, někdy pomalovanou jako lidský obličej. Den asociovaný s čarodějnictvím a skřítky.

Hanukkah (Svátky světel)
Osmidenní židovské svátky v prosinci, zvané též „Festival of Lights“ (Svátky světel), protože každý večer se zapaluje devítiramenný židovský svícen „menorah“.

Inauguration Day (Den inaugurace)
Den inaugurace (tzn. instalace amerického prezidenta po zvolení) v District of Columbia se koná od roku 1937 každý čtvrtý rok.

Independence Day (Den nezávislosti)
Výročí přijetí „Declaration of American Independence“ (Vyhlášení nezávislosti), 4. 7. 1776.

Jackson Day (Jacksonův den)
8. leden, připomínající vítězství Andrew Jacksona v bitvě u New Orleansu v roce 1815. Státní svátek v Louisianě.

Jefferson Davis´ Birthday (narozeniny Jeffersona Davise)
Narozeniny Jeffersona Davise, prezidenta Konfederace za občanské války. 3. červen, svátek ve většině jižních států. (Viz též „Confederate Memorial Day“).

Jefferson Day (Jeffersonův den)
13. duben, narozeniny prezidenta Thomase Jeffersona. Státní svátek v některých státech.

Kuhio Day
26. březen, státní svátek Havaje.

Ladies Day (Dámský den)
Dámský den, kdy ženy mají bezplatný přístup na mužský klubový podnik nebo mají snížené vstupné, případně mají jiná privilegia.

Landing Day (Den přistání)
Ekvivalentní název pro „Columbus Day“.

Lee´s Birthday (narozeniny generála Roberta E. Lee)
19. leden, narozeniny generála Lee, vrchního velitele armády Konfederace. Státní svátek v deseti jižních státech, památný den v Tennessee. Ve Virginii se nazývá „Lee-Jackson Day“.

Lincoln´s Birthday (Lincolnovy narozeniny)
12. únor , narozeniny prezidenta Abrahama Lincolna. Státní svátek v řadě států.

Loyalty Day (Den loajality)
1. květen.

Memorial Day (Den památky padlých)
Den památky padlých spojený se zdobením jejich hrobů byl zaveden 30. května 1868. Nazývá se též „Decoration Day“ (viz výše) a většinou jde o poslední pondělí v květnu. Na Jihu však probíhá v jiné dny na jaře.

Mother´s Day (Svátek matek)
Svátek matek se slaví v USA vždy 2. neděli v květnu asi od roku 1907.

National Day of Prayer (Národní den modlitby)
Datum „Národního dne modlitby“ určuje prezident USA.

National Freedom Day (Den národní svobody)
1. únor. Den národní svobody připomíná podepsání dekretu o zrušení otroctví prezidentem Lincolnem v roce 1865.

Pan American Day (Panamerický den)
Panamerický den 14. duben připomínající „First International Conference of American States“ v roce 1890 a její rezoluci vedoucí k vytvoření Pan American Union (Panamerický svaz), organizace 21 amerických republik (název z roku 1910).

Pascua Florida Day (Květinové velikonoce)
2. duben, svátek Floridy. Název pochází ze španělštiny (pascua floridas) ,což je v doslovném překladu květinové velikonoce.

Patriot´s Day (Den vlastenců)
Den vlastenců, výročí bitvy u Lexingtonu 19. 4. 1775. Státní svátek Massachusetts a Maine, kde je slaven vždy 3. pondělí v dubnu.

Pioneer Day (Den průkopníků)
Den průkopníků 24. červenec, připomínající příchod mormonů v roce 1847 na území nynějšího Salt Lake City. Státní svátek Utahu.

Red-letter day
Obecně název pro svátek nebo přeneseně pro důležitý den.

Seward´s Day (Sewardův den)
Sewardův den, státní svátek Aljašky, je slaven poslední pondělí v březnu. Seward byl americkým ministrem zahraničí, který odkoupil Aljašku od Ruska za 7,2 milionů dolarů ve zlatě. V této souvislosti je třeba poznamenat, že tato skutečnost byla americkou veřejností zpočátku pokládána ze velkou pošetilost a Aljaška byla nazývána Seward´s Folly (Sewardova pošetilost) nebo Seward´s Icebox (Sewardova lednička).
Aljaška je oficiálně americkým územím od 18. října 1867, a tuto událost připomíná každoročně třetí pondělí v říjnu, které je památným dnem (Alaska Day). Státem Unie se však stala až v roce 1959.

Texas Independence Day (Den texaské nezávislosti)
2. březen: vyhlášení nezávislosti na Mexiku v roce 1836 a též narozeniny Sama Houstona, generála texaských osídlenců, který zvítězil v rozhodující bitvě u San Jacinta 21. dubna 1836. Po vítězství se vytvořila samostatná texaská republika v čele s Houstonem jako prezidentem.

Thanksgiving Day (Den díkůvzdání)
Svátek poprvé slavený kolonií v Plymouthu v Massachusetts v roce 1621, jako díkůvzdání za přežití první zimy a sklizení první úrody v Americe. Celostátně byl vyhlášen Washingtonem v roce 1789. Od roku 1941 se slaví čtvrtý čtvrtek v listopadu. Tradičním pokrmem je krocan, na památku divokých krocanů podávaných v roce 1621.

Turkey Day (hovorově „Krocaní den“)
Humorně je tak označován Thanksgiving Day.

United Nations Day (Den spojených národů)
24. říjen, datum založení OSN.

Veterans Day (Den válečných vysloužilců)
11. listopad nebo 1. pondělí v říjnu. Státní svátek připomínající skončení 1. i 2. světové války. Dříve byl nazýván Armistice Day.

Washington´s Birthday (Washingtonovy narozeniny)
22. únor, ve většině států státní svátek, obvykle překládaný na nejbližší pondělí. V Ohiu a Jižní Dakotě je zván Washington-Lincoln Day a na Havaji Prezident´s Day.