BACKGROUND

V angličtině „pozadí“. V širším smyslu je to označení pro instrumentální doprovod sólového projevu, jehož kvality jsou často odvislé právě od úrovně tohoto „pozadí“. Co se týče označení „background vocal“, to už si teď jistě...

BACKING GROUP

Anglický výraz pro skupinu, která doprovází „cizího“ sólistu (na rozdíl od ansámblů, v nichž je sólista vlastně exponovanějším členem dané skupiny). Tak například Beatles ve svých začátcích vystupovali v Hamburku jako „backing group“...