Každý hráč (nejen na mandolínu), který se vymanil ze slaboduchého vybrnkávání akordů, někdy zatoužil po tom hrát rychle. Ovšem není to jen tak, existuje mnoho technik rychlé hry, ale celkově vzato se nedoporučují hráčům, kteří doposud nezvládli pomalou hru a nemají „good-tone“(dobrý tón); pořádně se naučit a ovládnout tyto techniky může trvat až několik let! V tomto příspěvku se pokusíme alespoň stručně charakterizovat 3 základní techniky (je možno použít i pro jiné nástroje např. kytara, bouzouki, atd.). Poslední věc, kterou je třeba připomenout, že na všechny tyto techniky je NUTNO použít trsátko (it. – penna, ang. – pick).

Pennate Doppie (Double picking) – technika, která vychází z klasické neapolské mandolinové školy. Při „normálním hraní“, kdy drnkáte vždy z hora dolů, ztrácíte čas přesunováním ruky z dola opět do výchozí pozice, aby jste mohli znovu zahrát. Právě u PD se tento problém obchází tak, že hrajete spojitě z dola nahoru, čímž se značně zkracuje doba a šetří se čas potřebný k přesouvání trsátka do výchozí polohy. Veškerý pohyb přitom vychází ze zápěstí. V notovém zápisu se polohy trsátka (buď zhora nebo zdola), zapisují stejně jako u houslí, tj. za použití symbolu pro žabku a špičku.

Tremolo – Italsky toto slovo znamená „drnkavě“; technika hry známá nejen u mandolíny, ale třeba taky u smyčcových nástrojů (zde je dost náročná) nebo u kytary. V podstatě jde o to, že přes strunu přejíždíte trsátkem (stejně jako u Pennate doppie) shora dolů, ovšem daleko větší rychlostí. Výhodou mandolíny oproti ostatním nástrojům je fakt, že díky zdvojeným strunám může být rychlost hry až poloviční, narozdíl od kytary, kde se hráč celkem nadře. Často se hrají tremolem dvojzvuky nebo i celé akordy – to už je ovšem velmi náročné na rychlost a začátečníkům to ani moc nedoporučuji. U tremola ovšem nejde jen o rychlost, druhý aspekt a často velký problém je DYNAMIKA. Často trvá velmi dlouho, než se hráč naučí ovládat sílu a tím i plynule tlumit  a zesilovat své tremola. Všechny noty, které jsou spojené obloučkem (legato) se hrají tremolo. Nesmí tedy nastat přerušení mezi tóny, které se mají vázat. Tóny by se měly hrát nejlépe na jedné struně, ale to záleží hlavně na hráčových možnostech a na skladbě jako takové.

Tremolo je časté hlavně v lidové tvorbě (např. sicilská hudba), ale setkáváme se s ním i ve vážné hudbě, popř. v populární.

Circle Picking – Jedná se o jazzovou techniku, vhodnou spíše pro kytary a banja, ale s troškou šikovnosti se dá použít i pro mandolínu. Tuto techniku používá např. John McLaughlin nebo Larry Coryell. Jak už název napovídá, jedná se v podstatě o to, že pohybujete zápěstím do kruhu a to buď ve směru nebo proti směru hodinových ručiček. Podle velikosti kružnice, kterou zápěstím opisujete, můžete hrát buď cyklicky na jedné struně (obdoba doublepicking) nebo na více strunách (např. pokud chcete hrát rychle nějaký akord). Výhoda kruhového pohybu je hlavně v tom, že zvuk jednotlivých tónů jakoby „splyne&quot. Ovšem je třeba říct, že tato technika je velmi náročná a její zvládnutí trvá až 4 roky!

Cross Picking – Technika používaná zejména v bluegrassu, ale i jiných stylech. Vyvinul ji mandolinista Jesse McReynolds (Virginia, USA) a jde v podstatě o přenesení rollové hry pětistrunného banja na mandolinu s tím rozdílem, že se hraje trsátkem a ne prstýnky. Pravá ruka hraje střídavě přes dvě, tři a někdy i čtyři struny tzv. „rolly“ – opakující se sekvence tónů, zatímco levá drží vhodný hmat. Tato technika je náročná na pravou ruku a její zvládnutí vyžaduje dlouhodobější přípravu.

Pokud si vyberete jakoukoliv z těchto technik, je dobré mít vhodné trsátko – výběr je docela dost individuální záležitost, ale obecně se dá říct, že je vhodnější spíš tvrdší a ostřejší trsátko. Také hodně závisí na tvrdosti strun – nejlepší kombinace (empiricky zjištěno) by měla být: střední struny(.011 .015 .026W .040W) + středně tvrdé MANDOLINOVÉ TRSÁTKO (od kytarového se liší tvarem), asi tak 0,7 – 1,5 mm.

Mandoweb

 

Související články:
Historie mandolíny
Předchůdci, typy a příbuzní mandolíny
Analogie mandolíny se smyčcovými nástroji
Základní mandolínové akordy
Snímání mandolín
Konstrukce a materiály používané při stavbě mandolín
Elektrické mandolíny
Mandolínové akordy trochu jinak
Mandolínový struník
Mandolínová kobylka
Hmatník
Mandolínový krk, hlavice a mechaniky