Před 5 lety jsem založil online hudební dílnu ATAmusic, kde se dá přijít ke spoustě tabulatur, výukových videí a škol hry na nástroje. Postupem času jsem nabyl dojmu, že mnohem víc než sdílení ve virtuálním světě lidi baví fyzické setkávání za účelem společného hraní a zábavy. A tak jsem začal s několika kamarády organizovat několikadenní dílny, kam se mnoho lidí pravidelně vrací a každý rok přijíždějí noví účastníci. Ale protože mám pořád ještě v paměti dílnu, kde jsem byl já jako žák před asi 15 lety, vím, že je skoro vyloučeno, aby se někdo něco naučil za těch pár dní na dílně. Pokud má k nějakému pokroku dojít, stane se to díky nesčetným hodinám stráveným s nástrojem v klidu domova nebo zkušebny. Ověřil jsem si na sobě, že cvičení opravdu pomáhá, ale jen když se dělá opakovaně a dlouhodobě. A tady narážíme na problém spousty lidí, totiž že prostě nevydrží cvičit dost dlouho a dostatečně soustředěni na to, aby se to zásadněji projevilo.

Pro koho je MMV?

Přemýšlel jsem, jestli můžu takovým lidem pomoct a rozhodl jsem se o to pokusit. Spustil jsem program s názvem Měsíční muzikantská výzva. Ten má za cíl pomoct muzikantům hrajícím bluegrass a country muziku k jejich zlepšování pomocí materiálů a udržováním motivace k domácímu cvičení. Při jeho vymýšlení jsem vycházel mimo jiné z dotazníků, které na mou výzvu vyplnilo přes 200 muzikantů. Statistika odpovědí na některé otázky mi přijde zajímavá.

Většina lidí, kteří mi odpověděli, hrají na kytaru, což je samozřejmě ovlivněno tím, že sám jsem hlavně kytarista a tudíž v mém okruhu jsou zejména právě kytaristé. Nicméně ve zkoumaném vzorku populace jsou zastoupení hráči na všechny bluegrassové nástroje.

3/4 se hodnotí jako mírně pokročilí nebo pokročilí.

1/4 lidí cvičí každý den, polovina párkrát týdně a zbytek ještě méně.

Drtivá většina lidí hraje nebo chce hrát s ostatními a skoro 2/3 chtějí vystupovat – hrát pro publikum.

Skoro polovina lidí uvedla absenci pravidelného režimu nebo nedostatek času jako hlavní věc, která je brzdí v rozvoji. Nedostatek materiálu naopak pociťuje jen několik lidí. Docela by mě zajímalo, jak by tahle statistika vyšla třeba před 40 lety. To jsem ještě nebyl na světě, ale mám za to, že tehdy bylo obecně informací mnohem méně, ale o to víc bylo času se jim věnovat.

Jaké materiály jsou v rámci MMV k dispozici?

Program spouštíme pro hráče na akustickou kytaru, mandolínu a pětistrunné banjo. Já připravuji obsah pro kytaru a mandolínu a materiály pro banjo má na starosti můj kamarád, banjista skupiny Poutníci, Peter Mečiar. Každý měsíc vybereme jednu skladbu – nějakou typickou bluegrassovou nebo country píseň, která se často hrává na jam sessionech a najdete je i v repertoáru nejedné kapely. Účastníci programu k ní dostanou emailem materiály v podobě tabulaturvidea. Náplní každé epizody budou všechny možné disciplíny, se kterými se v dané písni můžete potkat, tzn. doprovod, podehrávky, melodie, sólo, začátek a zakončení. Navíc přidáme pár na licků a technických cvičení. A protože tabulatura a video dávají vjemy obrazové, ale muziku – zejména tu naši – je mnohem lepší vnímat ušima, ke každému dílu je k dispozici také bonusový audio balíček, který ve zvukové podobě (mp3) obsahuje všechny zásadní věci daného dílu (doprovod, sóla, licky, technická cvičení), celou skladbu se zvýrazněným nástrojem a úplně bez daného nástroje a také doprovody ke cvičení (playalong) v pomalém a rychlejším tempu.

Vzájemná motivace a pomoc v uzavřené skupině

To jsou tedy materiály, kterých podle dotazníků má skoro každý dost, nicméně jsem přesvědčený, že v tomto rozsahu a formě a navíc pro české písničky byste je jinde hledali marně. Měsíční perioda by měla sloužit jako motivace k tomu aspoň část z nich zpracovat a dokončit. Tedy aby se naplnil obsah slova výzva v názvu programu. Další věc, která by měla v tomto ohledu pomoci, je uzavřená skupina na Facebooku. Tam můžeme sdílet své pokroky, ptát se ostatních na jejich zkušenosti a rady nebo naopak přispívat svým postřehem či názorem. Prostě budeme ve spojení s ostatními účastníky a udržujeme si tak vzájemně motivaci pro domácí cvičení.

Kolik to stojí?

Do přípravy materiálů pro MMV investujeme mnoho hodin práce, při které čerpáme ze zkušeností nabytých za léta aktivního cvičení, vystupování a učení. Jsme přesvědčeni, že chystaná videa a tabulatury mají hodnotu. Zároveň chceme, aby se do MMV mohl zapojit každý. Proto cenu za účast v MMV nestanovujeme my, ale její účastníci. Jak často a kolik kdo na chod MMV přispěje záleží na rozhodnutí každého účastníka. Každý příspěvek, ale též pochvalná zmínka v hospodě či na Facebooku má pro nás hodnotu a dává naší práci pro MMV smysl.

Jak se zapojit do MMV?

Jednoduše zadejte své kontaktní údaje do formuláře na webu MMV a materiály k poslední epizodě vám přijdou emailem.