AD LIBITUM

(latinsky „podle libosti“). Výraz má tři možnosti významu. 1) interpretovi se ponechává volba tempa, 2) nástroj, jehož part je takto označen, je možno vynechat, 3) v jazzu a v moderní populární hudbě jde o improvizované sólo podle...

AGENTURA

(z latinského respektive francouzského „ago = jednat“). Zastupitelství, jednatelství, tisková kancelář. V oblasti hudby je agentura institucí, která řídí a organizuje koncertní a jinou hudební činnost v rámci své působnosti, dále...

AKORDOVÉ ZNAČKY

„Systém písmen nebo číslic, sloužících k označení daného hudebního souzvuku. Nejstarším druhem akordových značek, rozšířeným už v druhé polovině 16. století, je takzvaný „“číslovaný bas““ (z italského...

ALBUM

V angličtině a anglické hudební terminologii jde o označení pro jakoukoliv LP desku (dnes pro jakýkoli jiný typ zvukového média, tedy MC, CD, DVD atp., obsahující více skladeb). V některých zemích (například v bývalé Jugoslávii) se tímto termínem...

ALL STARS

Anglicky doslova „všechny hvězdy“. Označení pro speciální ansámbl složený z významných hudebníků zpravidla pro jednorázové účely (festivalová vystoupení, nahrávací sezení). Podkladem pro sestavení formací tohoto typu bývají někdy výsledky hlasovacích...

ALL STARS TEAM

V podstatě totéž, co je popsáno v hesle ALL STARS, tedy „Kapela hvězd“. Například formace vystupující na festivalu Banjo Jamboree a sestavená z nejlepších hudebníků a zpěváků ve své kategorii na základě ankety členů BAČR je jedním...

ARTIST AND REPERTOIRE MAN

(A & R MAN) Anglicky „referent pro umělce a repertoár“. V zahraničních hudebních vydavatelstvích (gramofonových společnostech) jde o funkci odpovídající naší funkci redaktora nebo dramaturga. Někdy může A & R Man plnit...