COMEBACK

Anglické slovo pro návrat umělce k veřejné činnosti, k vystupování, k proslulosti po pauze způsobené například nemocí, ztrátou zájmu publika nebo úmyslnou izolací od veřejnosti. Někteří umělci se na delší dobu stahovali úmyslně do ústraní (jde...

CONTEMPORARY

V angličtině „současný“, v hudbě „soudobý, moderní, dnešní“ . Takže označení „contemporary bluegrass“ znamená v češtině „současný bluegrass“.

COPYRIGHT

Anglické označení pro autorské právo. V tiskovinách nebo na hudebních nosičích obvykle symbol © s udáním subjektu tohoto práva podle mezinárodních smluv. © ukazuje, kdo dává svolení k překladu, rozmnožování a jinému komerčnímu využití...

COVER

Anglický výraz pro obal gramofonové desky. Správněji pro přední stranu obalu gramofonové desky (a přeneseně i pro přední stranu bookletu u CD). „Cover“ je hlavním optickým podnětem ke koupi desky a upoutává na ni pozornost fotografiemi...

COVER VERSION

Nová nahrávka úspěšné skladby, kterou předtím v původní nahrávce zpopularizoval jiný interpret. Počet „cover versions“ úspěšných titulů z repertoáru slavných interpretů (například Boba Dylana, Beatles) dosahuje někdy několika set. Konkrétně...

CROSSOVER

Tento termín vznikl v 70. letech 20. století a znamená „kříženec“ . Vyjadřuje vcelku známý fakt, že v populární hudbě může píseň, nahrávka nebo i celý repertoár určitého interpreta dosáhnout mimořádně širokého ohlasu tehdy,...

CROSSPICKING

Jde v původním významu o označení stylu hry na mandolínu, který poprvé uplatnil mandolinista Jesse McReynolds. Zjednodušeně řečeno spočívá jeho princip v napodobování banjových „rollů“ trsátkem. Později se začal tento styl hry ojediněle...